Zooloji Nedir?

Zooloji kelime anlamı olarak hayvan bilimi anlamına gelir. “Zoo” hayvan ve “loji” ise hayvan anlamına gelir, Zooloji ana başlığı bu kelimelerden türetilmiştir.

Eski çağlardan itibaren günümüze kadar yaşayan bütün canlılar Zooloji içerisinde yer almaktadır. Canlıları araştırmanın hevesi nedeniyle Zooloji bilimi insanların ilk çağından itibaren güncellenen bir bilim dalıdır. Zooloji bilimi ile uğraşan insanlara zoolog adı verilmektedir.

Zooloji, tıp, toplum sağlığı, ziraat, uzay bilimlerine kadar geniş bir alanda faydalanılan bir bilim dalıdır. Bu dallarda yapılabilecek araştırmaların bir çoğunda Zooloji biliminden faydalanmak gerekmektedir. Zooloji genel olarak Taksonomik ve taksonomik olmayan alt dallarında da incelenir.


Zooloji, hayvan krallığını ilgilendiren biyolojinin bir bölümüdür. Tıpkı botanik bitkilerin bilimsel çalışması olduğu gibi, hayvanlarla ilgisi olan her şeyin bilimsel çalışmasıdır. Zooloji, dünyadaki her hayvanın sınıflandırılmasının yanı sıra hayvan hayatı ile ilgili daha geniş kapsamlı deney ve araştırma alanlarını kapsayan geniş bir alandır ve tarla, yeni araştırma alanlarını açmaya devam eden bilimsel gelişmelere bağlı olarak genişlemektedir.

Eski Yunan filozofu Aristoteles bize canlıların ilk geniş sınıflandırmalarından bazılarını verdiğinde, hayvanat bahçesini tanımlamak M.Ö. 4. yüzyılda nispeten basitti. Meteoroloji tezinde Aristoteles ilk ve mantıksal olarak tüm canlıları bitki ve hayvanlara ayırdı. Bu kelimeleri yazdığı anda biyoloji, botanik ve hayvanatoloji doğduğunu söyleyebiliriz.

Daha sonra, Aristo kanla olanlar ve hangi olmadan-o aslında olmadan hayvanları geliyordu olanlar içine hayvanları bölünmüş kırmızı böcekler ve kabuklular olarak kan. Daha sonra yaratıkları, yürüdüklerine, uçanlara ve yüzen kişilere böler.

Aristoteles’in sınıflandırmaları, Aydınlanma Çağı’nda bilim adamlarının nihayetinde şeylere daha yakından bir göz atmaya başladığı 16. Yüzyıla kadar kullanılmaya devam etti. Günümüzdeki zooloji-aslında biyolojinin tamamı- çok daha karmaşık hale geldi; canlılar yalnızca hayvanlardan (animalia) sadece bir tane olan beş Krallık’a bölündü ve Krallıklar daha da küçük Kategoriler, Fil, Sınıf, Emir, Aile, Tür ve nihayet, Türler. Aslında, hayvan türleri milyonlarca türün ve farklı canlıların alt türlerini tanıyan fiziksel ve genetik özelliklerine dayanarak birbirlerinden çok ince ayrılmıştır.


Yirmi birinci yüzyıl zoologları, Arachnology (örümceklerin çalışması), Cetology (balinalar ve yunuslar), Ichthyology (balık), Herpetoloji (yılanlar) Ornitoloji (kuşlar) ve hatta kemirgenler (kuşlar) gibi alanları da içeren daha dar bilim dallarından birinde uzmanlaşabilirler. Paleozooloji (soyu tükenmiş hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar).

Ancak daha önce, hayvan bilimi için yapılan bir tanımlamada, sınıflandırmanın resmin büyük bir kısmı olmasına rağmen sadece bir bölümünün olduğunu belirttik. Aslında, Uluslararası Zooloji Bilimleri Topluluğu , zooloji tanımlamasında sadece 17 şubeden biri olan Taksonomiyi (başka bir şekilde sınıflandırmayı) tanır. Diğerleri Anatomi ve Morfoloji, Hayvan Nutriolojisi, Biyokimya, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, Biyofizik, Gelişim Biyolojisi, Ekoloji, Etiyoloji, Evrim, Genetik, Moleküler ve Hücre Biyolojisi, Paleontoloji, Fizyoloji, Üreme Biyolojisi ve Zoocoğrafya olmaktadır.

Önemli Zoologlar

 • Louis Agassiz (Malakoloji, İhtiyoloji)
 • Aristo
 • Charles Darwin
 • Richard Dawkins (etoloji)
 • Diane Fossey (primatoloji)
 • William Kirby (entomolojinin babası)
 • Carolus Linnaeus (sistematiğin babası)
 • Konrad Lorenz (etoloji)
 • Ernst Mayr (1905-2005) (1940’larda evrim teorisinin “modern sentezinin” kurucularından biri olan etkili evrimsel biyolog).
 • Desmond Morris (etoloji)
 • EO Wilson ( entomoloji , sosyobiyolojinin kurucusu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here