Yağ Asitlerinin Özellikleri (Fiziksel ve Kimyasal)

Lipidler, geniş ölçüde selüler fonksiyonlara katılan heterojen moleküllerdir. Yağların en basit grubu, uzun zincirli doymuş ve doymamış yağ asitlerinden oluşur.

Lipidler (Yağlar):

 • Suda erimezler; eter kloroform, benzen, aseton gibi çözücülerde erirler.
 • Yağ asitlerinin esterleridir ya da esterleşebilirler.
 • Canlı organizmalar tarafından kullanılabilirler.
 • Yağ asitlerinin bazıları düzenleyici olarak görev alır. (Hormonal ve vitamin özellikte olanlar)
 • Bazı yağ asitleri hücre zarının yapısına katılabilir.

Yağ Asitlerinin Özellikleri :

 • Birçoğu monokarboksilik asitlerdir.
 • Moleküldeki karbon atomları sayısı genelde çifttir.
 • Doymuş hale getirilebilir bir veya birden fazla çift bağ taşıyabilirler.
 • Doymamış yağlara örnek sıvı yağlar.
 • Doymuş yağlara örnek katı yağlar.

Yağ Asitlerinin Fiziksel Özellikleri:

 • Karbon sayısı 10(dahil)’a kadar olan bütün doymuş yağ asitleri belli ısıda sıvı ve uçucudurlar. Zincir sayısı arttıkça uçuculuk azalır.
 • Yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça erime noktalarında yükselir.
 • Karbon sayısı dörtten fazla olan yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça suda eriyebilirlikleri azalır.
 • Yağ Asitlerinin Kimyasal Özellikleri:
 • Tuz oluşumuna katılırlar.
 • 6 karbondan yüksek yağ asitlerinin metallerle yaptığı tuzlara “sabun” denir.
 • Sodyum ve Potasyum sabunları suda eridikleri halde diğer metal sabunları genellikle erimezler ve temizleyici değillerdir.
 • Esterleşebilirler.
 • Yağ asitlerinin karboksil grupları alkollerle tersinir olarak esterleşebilirler. (Yağ asitlerinin alkollerle reaksiyona girmesi)
 • Çift bağa hidrojen girmesi.
 • Çift bağa halojen girmesi.
 • Oksidasyon.
 • Ozonoid oluşumu. (Yağ asitlerinin ozonlarla reaksiyona girmesi)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here