Türlerin Adlandırılması

Günümüzde kullanılan sınıflandırma sisteminin başlangıcını yapan Carolus Linnaeus (Karl Line) adlı bilim insanı 1707-1778 yılları arasında yaşamıştır.

Carolus Linnaeus’un canlıların adlandırılması ve sınıflandırılması çalışmalarında geliştirdiği bilimsel yöntemler şöyledir:

• Canlıların adlandırılmasında, her canlı türüne iki kelimeden oluşan isim verilir. Türler, Latince olmak üzere ikili adlandırma yöntemiyle adlandırılır.


• Birinci ad canlının cins adıdır. Baş harfi büyük harfle yazılır.

• İkinci ad, canlının tür tanımlama adıdır. Canlının rengi, bulunduğu yer, bulan kişi gibi isimler verilebilir. Baş harfi küçük yazılır.

Birinci ve ikinci ad birlikte canlının tür adını ifade eder. Birinci adları aynı olan canlıların cinsleri aynıdır, yani akrabalıkları vardır. Canlıların ikinci adları ise akrabalık derecelerini belirlemede kullanılmaz. Canlının tür ve cins adları yazılırken eğik yazı karakteri kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here