Temel Enerji Molekülü ATP

Canlı Hücresin içerisinde meydana gelen birçok reaksiyonun enerji kaynağı adenozin tri fosfat bir diğer ifadeyle ATP’dir. ATP molekülünde yüksek enerjili fosfat bağları bulunmaktadır. ATP moleküllerinde bulunan bu yüksel enerjili fosfat bağları yıkıldığında diğer kimyasal bağlara oranla daha fazla serbest enerji vermektedir.

ATP molekülünün yapısında adenin bazı, riboz şekeri ve fosforik asit bulunmaktadır. Adenin bazının ve riboz şekerinin oluşturdukları yapılara adenozin denilmektedir.

ATP Yapısı, Özellikleri ve Görevleri

  • 5 karbonlu (5C) riboz şekeri (pentoz), azotlu organik baz özelliğine sahip adenin bazı ve üç fosfat grubundan oluşmaktadır.
  • Her canlı hücre kendi ATP’sini kendisi üretebilmektedir.
  • ATP yapısı hücrelerin zarlarında geçemez.
  • ATP her hücrede üretildiği ve hücre zarından geçemediği için her hücre kendi ATP’sini kendi içerisinde kullanılır.
  • ATP için gerekli olan enerji ihtiyacı solunumdan karşılanmaktadır.
  • ATP yapımı dehidrasyon sentezi ile gerçekleşirken yıkımı ise hidroliz olayı gerçekleşir.
  • ATP sentezine fosforilasyon denilmektedir.
  • ATP yapımında yapım ve yıkım olayları gerçekleşmektedir.
  • ATP yapımında içerisinde enerji depo edildiği için endergonik, yıkılırken enerji verdiği için ekzergonik bir olaydır.

ATP yapımı hakkında kısaca sizlere bilgi verdik. ATP özellikleri, ATP yapısı ve Görevleri hakkında daha geniş bilgi almak isterseniz bilgi almak istediğiniz konunun üzerini tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi fosforilasyon nedir? Çeşitleri hakkında bilgi verelim…

Fosforilasyon Nedir?


Fosforilasyonun ATP sentezi olduğu yukarıda belirtmiştik. Bunu biraz daha açacak olursak bir moleküle fosfat (P) grubunun eklenmesine fosforilasyon denilmektedir.

Forforilasyon Çeşitleri

Substrat düzeyinde fosforilasyon

Bir enzimin sübstratından kopardığı inorganik fosfatı ADP’ye aktarması ile ATP sentezlemesi olayıdır. Solunumun glikoliz ve krebs devrinde gerçekleşir.

SUBSRAT DÜZEYİNDE FOSFORİLASYON HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN.

Oksidatif fosforilasyon


Artı (+) ve eksi(-) yüklü elektronların, mitokondri içindeki elektron taşıma sistemin (ETS)’de oksijene iletirken ATP sentezlenmesidir. Oksijenli solunum olayında görülmektedir.

OKSİDATİF FOSFORİLASYON HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN.

Fotofosforilasyon

Işık yardımıyla enerji üretilmesidir. Bitkilerde ve klorofile sahip canlılarda görülür.

Kemosentetik fosforilasyon

Kemosentez reaksiyonları sonucu ortaya çıkan enerjiyle ATP sentezlenmesidir. Bazı bakteri türlerinde görülür.


 

Temel Enerji Molekülü ATP – PDF

 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here