Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

Hücre bölünmesi karyokinez (çekirdek bölünmesi) ve sitokinez (sitoplazma bölünmesi) olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Biz bu yazımızda sitoplazma bölünmesini ele alacağız. Bazı biyoloji kaynakların sitoplazma bölünmesine sitokinez denilmektedir.

Hücrenin sitoplazmasının boğumlanarak ikiye ayrılması sürecine karyokinez yani sitoplazma bölünmesi denilmektedir. Sitoplazma bölünmesi hayvan ve bitki hücrelerinde farklı şekilde gerçekleşmektedir.

Hayvan Hücresinde Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)


Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünme süreci hücrenin ekvator bölgesinde dıştan iç kısma doğru gerçekleşen boğumlama ile başlamaktadır. Ekvator bölgesinde meydana gelen bu boğumlama sitoplazmayı ikiye bölünceye kadar devam eder. Gerçekleşen sitokinez yani sitoplazma bölünmesi sonucu meydana gelen hücreler birbirine eşit veya birbirinden farklı boyutlarda olabilmektedir. Fiziksel olarak birbirinden farklı olmalarında karşı meydana gelen bu yeni hücreler genetik materyal yapısına ve aynı kromozom sayısına sahiptir.

Bitki Hücresinde Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez):

Bitki hücrelerin sitoplazma bölünmesinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlama olayı gerçekleşmez. Bunun yerine bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi hücrenin orta kısmında orta lamel olarak adlandırılan ara plak oluşumu ile başlar. hücrenin orta kısmında meydana gelen bu orta lamel hücre çeperine ulaşıncaya kadar büyümeye devam ederek kalınlaşır. Bu işlem sonucunda bitki hücresinin sitoplazması eşit olarak ikiye bölünür. Daha sonraki ilerleyen süreçlerde oluşan bu orta lamel hücre çeperi görevini alır. Bitki hücrelerinde gerçekleşen sitoplazma bölünmesi tıpkı hayvan hücreleri gibi iki yeni hücre meydana getirir. Bu yeni hücreler aynı genetik yapıya ve kromozom sayısına sahiptir.

SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ (SİTOKİNEZ) – PDF


1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here