Sentriol Nedir? Yapısı ve Görevi

Mikrotübüllerden oluşan zarsız yapılara sentriol denilmektedir. Sentrioller sentrozom denilen organelin bir kısmıdır. Sentrozom organeli 9’lu mikrotübüllerden oluşmaktadır. Bu 9’lu mikrotübüllerin 3’lü yani triplet yapısına sentriol denilmektedir.

Sentriol görevi, hücre bölünmesinin interfaz evresinde yani hazırlık evresinde yer alan ve iğ ipliklerinin oluşmasını sağlamaktır.

Hücre bölünmesinin interfaz evresinde her bir sentriol ikiye bölünerek hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilirler. Kromozomların iğ iplikleri yardımıyla kutuplara çekilmesine yardımcı olurlar.


Sentriol yapısı, dairesel bir hat üzerinde yan yana dizili 3’lü yani triplet mikrotübüllerden oluşmaktadır. Sentrozom üzerindeki bu 3’lü triplet mikrotübüllere “SENTRİOL” denilmektedir. Sentriol denen bu yapıların bir araya gelerek oluşturduğu 9’lu mikrotübül yapısına ise sentrozom denilmektedir.

Sentrozom ilkel bitki gruplarında (kırmızı algler hariç tüm alglerde, yosunlarda, eğreltiler ve birçok tek hücreli bitkilerde) ve hayvanların hücresi içerisinde bulunan bir organeldir. Çiçekli bitkilerin hücresinde sentrozom bulunmamaktadır. Sentrozom hücre bölünmesinde hazırlık evresi olarak adlandırılan interfaz evresinde görülmektedir.

Sentrozom organelinin yapısı incelendiğinde dairesel bir hat üzerinde yan yana dizili 3’lü (triplet) mikrotübüller görülmektedir. 3’lü yapıdaki bu mikrotübül yapılara ”SENTRİOL” denilmektedir. Bu dairesel hat üzerinde 3’lü mikrotübüllerden 9 adet bulunmaktadır. 9 adet 3’lü (triplet) mikrotübülün oluşturduğu bu yapı ”SENTROZOM” olarak adlandırılmaktadır. Sentrozom yada sentrioller hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturmaktadır.


Sentriol Nerede Bulunur?

Sentrozom genellikler hücre sitoplazmasında yer alan nükleusun yakınında bulunan bir organeldir. Sentriol denen yapı sentrozomun 3’lu kısmı olduğu için senriol de bu kısımda bulunur. Sentrozom hücre bölünmesinde iğ ipliklerinin oluşmasını sağlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here