RNA Nedir?

RNA ribonükleik asit anlamına gelir. Uzun nükleotid zincirleri ile önemli bir moleküldür. Bir nükleotit azotlu bir baz, bir riboz şeker ve bir fosfat içerir. Tıpkı DNA gibi, canlılar için RNA hayati önem taşır.

RNA’ya Kıyasla DNA

DNA, bilinen tüm canlı organizmaların gelişimi ve işleyişinde kullanılan genetik talimatları içeren bir nükleik asit olarak tanımlanır. RNA molekülleri protein sentezinde ve bazen genetik bilginin iletilmesinde rol oynarlar.

Bununla birlikte, DNA’nın aksine, RNA çeşitli şekil ve tiplerde gelir. DNA bir çift sarmal ve bükülmüş bir merdiveni gibi görünse de, RNA birden fazla türde olabilir. DNA genellikle çift iplikli iken, RNA genellikle tek sarmallıdır. Ek olarak, DNA deoksiriboz içerdiğinde RNA riboz içerir. Deoksiribozun bir oksijen atomu yoktur. RNA bazları Adenine (A), Urasil (U) (DNA’da timin yerine), Sitosin (C) ve Guanin (G) ‘ye sahiptir.


DNA’daki deoksiriboz şekeri, CH bağları nedeniyle daha az reaktiftir. DNA alkali şartlarda stabildir. DNA’nın, zarar veren enzimin yapışabileceği küçük kanallar vardır ve bu da enzimin DNA’ya saldırmasını zorlaştırır.

Ancak riboz şekeri, C-OH (hidroksil) bağları nedeniyle daha reaktiftir. RNA alkali şartlarda stabil değildir. RNA, enzimler tarafından saldırıya uğramayı kolaylaştıran daha büyük oluklara sahiptir.

DNA’nın sarmal geometrisi B Formudur. DNA ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan zarar görebilir. RNA’nın sarmal geometrisi A-Formudur. RNA iplikçikleri sürekli olarak yapılır, parçalanır ve tekrar kullanılır. Bununla birlikte, RNA, Ultra-viole ışınları tarafından hasara daha dirençlidir.

RNA’nın Fonksiyonları

RNA’nın ana görevi, nükleusdan ribozoma kadar proteinlerin yaratılması için genetik kod ihtiyacını transfer etmektir. Bu süreç DNA’nın çekirdeği terk etmesini önler. Bu DNA ve genetik kodu hasardan korur. RNA olmadan, proteinler asla yapılamazdı.

RNA Çeşitleri; mRNA, rRNA ve tRNA


RNA, transkripsiyon adı verilen bir işlemle DNA’dan oluşur. Bu RNA polimerazlar gibi enzimler kullanır. RNA, protein sentezinin merkezidir. İlk olarak, mesajcı RNA (mRNA) olarak adlandırılan bir RNA türü DNA’dan ribozom denilen yapılara bilgi taşır. Bu ribozomlar proteinler ve ribozomal RNA’lardan (rRNA’lar) yapılır. Bunların hepsi bir araya gelerek haberci RNA’ları okuyabilecekleri ve taşıdıkları bilgileri proteinlere çevirebilecek bir kompleks oluştururlar. Bu transfer RNA veya tRNA’nın yardımını gerektirir.

Enzimler Olarak RNA’lar

Bazı RNA’lar enzimdir. Yaygın olarak, sadece proteinlerin enzim olabileceğine inanılıyordu. RNA’ların artık karmaşık üçüncül yapıları benimsemeleri ve biyolojik katalizörler olarak hareket etmeleri bilinmektedir. Bu tür RNA enzimleri ribozimler olarak bilinir ve bunlar bir aktif bölge, bir substrat için bir bağlanma bölgesi ve bir metal iyonu gibi bir kofaktör için bir bağlanma bölgesi gibi klasik bir enzimin birçok özelliğini sergiler.

Keşfedilecek ilk ribozimlerden biri, daha büyük öncü RNA’lardan tRNA molekülleri üretmeye katılan bir ribonükleaz olan RNaz P idi. RNaz P, hem RNA hem de proteinden oluşur; bununla birlikte, RNA parçası tek başına katalizördür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here