RNA Görevleri

Nükleik asitlerin yapıtaşı olan RNA, nükleotitlerin ard arda dizilip tek bir dizeden oluşan polimer yapılar olarak adlandırılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda RNA özelliklerinden ve yapısında bahsetmiştik. Bu yazımızda RNA görevlerinden bahsedeceğiz.

RNA molekülleri canlı hücrelerde DNA (deoksiribo nükleik asit) ile birlikte çalışarak protein sentezin önemli bir rol üstlenmektedir. RNA’nın nükleotit dizisi içerisinde şeker, baz ve fosfat bulunmakadır. RNA‘daki şeker riboz’dur, azotlu bazlar ise adenin, guanin, sitozin ve urasildir. Ama bazı RNA çeşitlerinde inosin, psödouridin gibi farklı bazlara da rastlanmaktadır.

RNA Görevleri

  • RNA protein sentezinde önemli bir görevi bulunmaktadır.
  • RNA hücre yönetiminde görev almaktadır.
  • RNA aminoasitlerin taşınması ve diziliminde görev almaktadır.


Biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer almaktadır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here