Rezervuar Nedir?

Rezervuar, su, gaz veya hidrokarbonlar gibi geri akışkanları tutmak için tasarlanmış yapay bir yapıdır. Banka rezervleri, baraj gölü ve servis rezervleri bu yapay su kütlesinin bir örneğidir. Halihazırda, yüzey alanının en büyük rezervuarı Gana’daki Volt Barajıdır ve en büyük rezervuar, Zimbabve ile Zambiya arasındaki Kariba Barajıdır. Rezervuarlar, yaratılışlarından beri insanoğluna bir vahiy olmuştur.

Rezervuarın Tarihi

Yaklaşık 300 BCE yılında, Arabistanlı çiftçiler, sulama için kullanılacak suları depolamak ve sürülerini sulamak için sönmüş yanardağ kraterlerini kullandılar. Hindistan’da, kalıcı kuru iklim insanları yeni su koruma teknikleri icat etmeye zorladı. Adım kuyular ve 3000 BCE’de Girmar’da bir rezervuar inşa edildi. Antik Yunanistan’ın 5 BCE’ye kadar olan suyu depolamak için yapay gölleri vardı. Antik Sri Lanka’nın Sinhalese Kralları, insanlarına su sağlamak için yapay göller inşa ettiler.

Günümüzde Rezervuar Kullanımı

Rezervuarlar bugün aynı amaca hizmet ediyorlar, ancak şimdi, yıllarca süren araştırmaların ürünü olan modern teknoloji ve teknikleri kullanarak inşa ediliyorlar. Düz veya hafif eğimli olan yerler, beton sütunlar üzerine inşa edilmiş yapı ile bir hizmet rezervuarı oluşturmak için iyidir. Engebeli yerlerde, rezervuarlar tamamen yeraltında inşa edilmiştir. Bir vadide bir rezervuar inşa etmek için, ilk önce doğal topografya, inşaat için uygun bir yöntem sağlamak üzere incelenmiştir. Bu, bölgedeki rezervuardan etkilenecek insanların ve hayvanların yeniden yerleşimini hesaba katar. Tarihi yerlerin de taşınması gerekiyor. Mısır’ın Asvan Yüksek Barajı, Abu Simbel tapınaklarının yanı sıra binlerce insanın ve onların mülklerinin yeniden yerleşimini gördü.


Bir banka tarafı rezervuarı, onaylanmış standartlardan oluşan bir su kaynağından gelen kazı ile oluşan bir alanın içine sifon edilmesi ve çevresi etrafında 3,73 mil aşabilen alanı çevreleyen bentler ile inşa edilmiştir. Kilden yapılmış geçirimsiz bir astar, bir dolgu ve rezervuar tabanını oluşturur. İçinde depolanan su, aylar boyunca kalabilir, bu arada kirleticiler azaltılır ve bulanıklık ortadan kaldırılır. İyi bir örnek, banka depolama sistemini kullanan Londra su temin sistemidir.

Rezervuarların Avantaj ve Dezavantajları

Rezervuarların çeşitli faydaları vardır. Rezervuar duvarları yüz binlerce galon su tutmaktadır. Bu, şehirlere, hanelere ve çiftliklere sürekli su teminini sağlar. Kuş gözlemcileri, yürüyüşçüler ve manzarayı bir kanvasta boyamak için sanatsal bir zihne sahip olanlar için eğlence etkinlikleri sağlarlar.

Rezervuarlar aynı zamanda dürüstlüklerini de beraberinde getirir. Bir baraj arızası, mansapta yaşayan bir popülasyona korkunç bir yıkıma neden olabilir. Büyük sel, tüm ekosistemleri yok edebilir ve balıkların göçünü engelleyebilir. Çiftçiler genellikle yağmurlu mevsimde tedarik edilen doğal besin maddelerinden mahrum bırakıldıkça büyük miktarda gübre harcamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here