Pürin ve Pirimidin Bazları Nelerdir?

Pürin, heterosiklik (halka içi atomlarından en az biri hetero-atom [O, N, S) olan halkalı bileşiklerdir), aromatik bir organik bileşiktir. Birbirleriyle kaynaşmış imidazol ve pirimidin halkalarından oluşmaktadır. Pürinlerin türevleri genel olarak “pürinler” olarak adlandırılmaktadır.

 • Formülleri : C5H4N4
 • IUPAC numaraları : 9H – purine
 • Erime noktaları : 214 °C
 • Molar kütleleri : 120,11 gram/mol
 • Yoğunlukları : 1,22 gram/cm³
 • PubChem Bileşik Kimlik Numaraları : 1044

Pirimidin, genel olarak nükleik asitler yapısında yada bazı koenzimler ile vitaminlerin yapısı içerisinde bulunan azotlu aromatik bazların genel adıdır.

 • Formülleri : C4H4N2
 • Erime noktaları : 20 °C
 • IUPAC numaraları : Pyrimidine
 • Molar kütleleri : 80,088 g/mol
 • Kaynama noktaları : 123 °C
 • Yoğunlukları : 1,02 g/cm³

Pürin ve pirimidin azotlu bazlar arasında yeralan 2 gruptur.

Pürin Bazları Nelerdir?


Adenin (A) ve Guanin (G) bazları pürin bazlarıdır.

ADENİN

Toplam iki adet olan pürin bazlarından biri olan adenin, DNA (deoksiriboz nükleik asit) ve RNA (ribo nükleik asit)‘larda nükleotitlerin yapısı içerisinde bulunmaktadır.

Adenin DNA (deoksiriboz nükleik asit)‘da timine, RNA (ribo nükleik asit)‘da urasile hidrojen bağı ile bağlanmaktadır. Bu sayede nükleik asitlerin birbirine bağlayarak bulunduğu nükleik asiti sabitleştirir.

 • Formülleri : C5H5N5
 • Molar kütleleri : 135,13 gram/mol
 • IUPAC numaraları : 9H-purin-6-amine
 • Erime noktaları : 360 °C
 • Yoğunlukları : 1,6 g/cm³
 • ChEBI Kimlikleri : 16708

GUANİN

DNA (deoksiriboz nükleik asit) ve RNA (ribo nükleik asit)‘lerin nükleik asitlerinde bulunan azotlu bazlardan biridir. C5H5N5O formullü bir pürin türevi olan guanin, Watson-Crick baz eşleşmesinde sitozin ile 3’lü hidrojen bağı kurar.

 • Formülleri : C5H5N5O
 • Molar kütleleri : 151,13 gram/mol
 • IUPAC numaraları : 2- amino – 1H – purin – 6 (9H) – one
 • Erime noktaları : 360 °C
 • Yoğunlukları : 2,2 g/cm³
 • ChEBI Kimlikleri : 16235

Pirimidin Bazları Nelerdir?


Timin (T) ve Sitozin (C) bazları ise pirimidindir. RNA’nın yapısı içerisinde bulunan Urasil (U)’de pirimidin bazıdır. Toplamda üç tanedir.

TİMİN

Timin, DNA (deoksiriboz nükleik asit)‘deki nükleik asitler yapısı içerisinde yer azotlu bazlardan bir tanesidir. Adenin ile birleşerek baz çifti oluşturabilmektedirler. Adenin ile aralarında 2 tane zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır. Timin, deoksiriboz ile birleşince bir nükleosit olan timidin’i oluşturur.

 • Formülleri : C5H6N2O2
 • Molar kütleleri : 126,1133 gram/mol
 • Yoğunlukları : 1 , 23 gram/cm³
 • ChEBI Kimlikleri no : 17821
 • ChemSpider Kimlikleri no : 1103
 • PubChem Bileşik Kimlik Numaraları no : 1135

SİTOZİN

Sitozinde diğer azotlu bazlar gibi DNA ve RNA’nın yapısı içerisinde yer almaktadır. Kimyasal formülleri C₄-H₅-N₃-O’ dur. Bir heterosiklik aromatik halka ve iki substituentten oluşan bir pirimidin türevini oluşturmaktadır.

 • Formülleri : C4H5N3O
 • Molar kütleleri : 111,1 gram / mol
 • Yoğunlukları : 1,55 gram / cm³
 • ChEBI Kimlikleri no : 16040
 • ChemSpider Kimlikleri no: 577
 • PubChem Bileşik Kimlik Numaraları no : 597

URASİL

Urasil azotlu bazın diğer azotlu bazlardan farkı yalnızca RNA‘da bulunmasıdır. Üç pirimidin bazından biridir. DNA‘da urasil yerine timin bazı kullanılmaktadır. Urasil bazı tıpkı timin bazı gibi adenin ile iki hidrojen bağı kullanarak baz çifti oluşturabilmektedir.

 • Formülleri : C4H4N2O2
 • Molar kütleleri : 112,0868 gram/mol
 • IUPAC numaraları : Pyrimidine-2,4 ( 1H,3H ) – dione
 • Erime noktaları : 335 °C
 • Yoğunlukları : 1,32 gram/cm³
 • İçinde çözündükleri madde : Su

Pürin ve Pirimidin Bazları – PDF


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here