Proteinlerin Sınıflandırılması ( Çeşitleri )

Protein nedir? Proteinlerin sınıflandırılması ve çeşitleri nelerdir? Yapılarına göre protein çeşitleri nelerdir? Şekillerine göre proteinler nelerdir? Basit proteinler, bileşik proteinler, lifsel proteinler ve küresel proteinlerin tanımı…

Yapısında karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) bulunduran organik bileşiklere protein denilmektedir. Proteinin genel özellikleri ve görevleri diğer yazılarımızda yer almaktadır bu yazımızda protein hakkında detaylı bahsetmek yerine sizlere direk olarak protein sınıflandırılması ve şekillerinden bahsedeceğiz. Proteinin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi almak için yazının üzerini tıklamanız yeterlidir.

Proteinler yapılarına ve şekillerine göre olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Proteinler yapılarına göre sınıflandırılırken yapılarında aminoasit , yağ (lipitler) ve karbonhidrat bulundurmasına göre basit veya bileşik proteinler olarak nitelendirilir. Proteinler şekillerine göre sınıflandırılırken lifsel ve küresel olarak ayrılır. Proteinlerin sınıflandırılmasını ve çeşitlerini hem tablo halinde hemde açıklayarak biraz daha açıklayalım.

1-) Yapılarına göre protein Çeşitleri (sınıflandırılması)


a. Basit Proteinler : Yapısında sadece proteinlerin yapıtaşı (monomer) olan aminoasitlerin bulunduğu proteinlerdir. Basit proteinler, hidrolize uğramasıyla yapılarında sadece L-, α-aminoasitler ve türevlerinin, bazen de küçük karbonhidrat bileşiklerinin olduğu aglobulin, prostaglandin, prolamin ve protamin gibi proteinler tanımlanabilir.

Amino asit + Amino asit (n tane) = Basit protein

b. Bileşik Proteinler : Yapıların basit proteinlerin yapısında bulunan aminoasitler dışında yağ ve karbonhidrat bulunduran proteinlerdir. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein konjuge protein olarak tanımlanabilir.

Yağ + Protein = Glikoprotein
Karbonhidrat + Protein = Glikoprotein


2-) Şekillerine göre protein çeşitleri (sınıflandırılması)

a. Lifsel Proteinler : Uzun, zincir şeklindeki yapılara sahip olup, yapısı sağlam, mekanik etkilere, çekilme ve gerilmelere dayanıklı ve elastik özelliğe sahip proteinlere denilmektedir. Örn: Kas, Hücre zarı

b. Küresel Proteinler : Organizmalarda enzim, hormon, immunoglobin vb. metabolik yapıları oluşturan proteinlere küresel proteinler denilmektedir.

Bu sınıflandırma dışında proteinler farklı kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılırlar


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here