Prokaryot ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar

PROKARYOT İLE ÖKARYOT HÜCRE ARASINDAKİ FARKLAR

 • Ökaryot hücrelerde çekirdek olarak adlandırılan yapıyı sitoplazmadan ayıran çekirdek zarının üzerinde porlar (delik) Bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde ise böyle bir yapı bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hücrelerde mitoz bölünmenin gerçekleştiği sırada DNA (deoksiriboz nükleik asit) ile birlikte sıkılaşabilen proteinler bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde sıkılaşabilen protein bulunmamaktadır.

 • Ökaryot hücrelerde kompleks (karışık) zarsı sitoplazmik yapılı organeller bulunmaktadır. Prokaryot hüclerde ise ribozom dışında farklı bir organel bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hüclerde oksijenli solunum işlemi için özelleşmiş yani farklılaşmış sitoplazmik organel olan mitokondri bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde ise farklılaşmış bu tip bir organel bulunmamaktadır.
 • Ökaryot bitki hücrelerinden fotosentez işlemi için özelleşmiş sitoplazmik organel olan kloroplast bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde ise fotosentez için özelleşmiş böyle bir organel bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hücrelerde karmaşık yapıya sahip olan sitoskeleton olarak adlandırılan Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller bulunmaktadır. Prokaryot hüclerde ise sitoskeleton olarak adlandırılan karmaşık yapı bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hücrelerin kamçı (flagella) yapısı prokaryot hücrelerin kamçı (flagella) yapısından daha karmaşık ve daha kompleks bir yapıdadır.
 • Ökaryot hücrelerde endositoz ve fagositoz olarak adlandırılan, hücre zarıyla kese oluşturulup sıvı ve katı maddeleri hücre içine alma yeteneğine sahip mekanizmalar bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde endositoz ve fagositoz işlemi gerçekleşmemektedir.
 • Ökaryot bitkilerin hücrelerinin yapısında selüloz içeren hücre duvarları bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde ise selüloz içerikli hücre duvarı bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hücreler bölünme evrelerinde kromozomların ayrılmasını sağlayan mikrotübül yapıdaki iğ ipliklerine sahiptir. Prokaryot hücrelerin Kromozom bölünmesinde ise mükrotübüllü iğ iplikleri bulunmamaktadır.
 • Ökaryot hücrelerde diploidik vardır. Yani her hücrede genin iki kopyasının bulunması durumu ökaryot hücrelerde bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerde ise diploidlik söz konusu değildir.
 • Prokaryot hücrelerde mayoz bölünme ve eşeyli üreme yoktur. Ökaryot hücrelerde ise eşeyli ve mayoz bölünme bulunmaktadır.

Prokaryot ve ökaryot hücre arasındaki ortak özellikler için tıklayınız…

Prokaryot hücre, ökaryot hücre ve diğer biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer alan yazılarda mevcuttur.

 

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar – PDF


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here