Paramesyumda Konjugasyon (Eşeyli Üreme Çeşitleri)

Bir türe ait iki bireyin yan yana gelerek aralarında sitoplazmik köprü aracılığıyla gen alış-verişi yapmasına konjugasyon denilmektedir. Konjugasyon sonucu meydana gelen yeni bireyler bu gen alış verişi nedeniyle yeni özelliklere sahip olmaktadır.
Eşeyli üreme çeşitleri arasında yer alan konjugasyon bakterilerde konjugasyon ve paramesyumda konjugasyon olmak üzere 2 canlı türünde görülmektedir. Daha önceki yazılarımızda bakterilerde konjugasyon olayını ifade etmiştik bu yazımızda ise paramesyumda konjugasyon olayını maddeler halinde sizlere anlatmaya çalışacağız.
Paramesyumda Konjugasyon
– Genetik yapı bakımından birbirinden farklı iki paramesyum bireyi konjugasyon olayında yan yana gelir.
– Genetik olarak birbirinden farklı 2 paramesyumun sitoplazmaları kaynaşarak aralarında sitoplazmik bir köprü oluştururlar.
– Pramesyumların sitoplazması içerisinde bir adet büyük bir adet küçük çekirdek bulunur. Bu çekirdeklerden küçük
olanları mayoz bölünme geçirerek haploit kromozama sahip 4 küçük çekirdek oluştururlar.
– Bir sonraki aşamada ise her iki paramesyumun içerisinde bulunan büyük çekirdek erir ve büyük çekirdeğin
erimesini paramesyumdaki 3 adet küçük çekirdek takip eder. Daha sonra her iki paramesyumun içerisinde kalan
küçük paramesyumlar mitoz bölünme geçirirler.
– Her iki paramesyumun içerisinde mitoz bölünme geçiren haploit küçük çekirdeklerden 2’şer tane oluşur ve her
paramesyum içerisinde yer alan bu çift küçük çekirdeklerden bir tanesi diğer paramesyumda yer alan çekirdek ile yer değiştirir.
– Paramesyum hücrelerinin sahip oldukları çekirdekler yer değiştirdikten sonra her paramesyum içerisindeki çekirdekler birbiri ile kaynaşır. Paramesyumların içerisinde yer alan küçük çekirdeklerin birleşmesinde her iki paramesyumun kromozomlarının karışımından oluşmaktadır. Geçici olarak birbirne tutunmuş olan çekirdek daha sonra ayrılır.
– Ayrılmış olan her paramesyum hücresinin içerisinde yer alan haploit çekirdekler ard arda 3 mitoz bölünme geçirir. Bu mitoz bölünme sonucu aynı genetik yapıya sahip 8 adet diploit çekirdek oluşur.
– Mitoz bölünme sonucu oluşan 8 adet hücrenin 3 tenesi eriyerek kaybolur. Geriye kalan çekirdeklerden 4 tanesi büyüyerek büyük çekirdeğin özelliğini kazanmaktadır. Geriye kalan 1 adet küçük çekirdek ise aynı şekilde küçük çekirdek olarak işlev görmeye devam eder.
– Paramesyum hücreleri bölünürken büyük çekirdekler yavru hücrelere paylaştırılır. Ayrıca küçük çekirdek de bölünerek yavru hücrelere geçer.
– Paramesyum hücreleri birer kez daha bölünerek 4 yavru birey meydana gelir. (Sonuçta başlangıçtaki iki paramesyumdan sekiz adet bir büyük çekirdek ve küçük bir çekirdekli yavru birey meydana gelmiş olur).

Paramesyumda Konjugasyonda Sonuç Olarak ;
– Paramesyumda meydana gelen konjugasyonda, mitoz bölünme ve döllenme gerçekleşir. Paramesyumda konjugasyon birey sayısını arttırmaktadır.
– Bakterilerde gerçekleşen konjugasyonda, mayoz bölünme ve döllenme olmaz. Ve virey sayısı artmamaktadır.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here