Pankreas Nedir? Ne İşe Yarar? Pankreasın Görevleri ve Yapısı

Pankreas, iki hayati amaçla hizmet eden bir organdır: besin sindirimine yardımcı olmak ve çoğunlukla kandaki enerji seviyelerini kontrol etmek için kullanılan hormonlar üretmek.

Pankreas Yapısı

Karma bir bezdir. Sindirim enzimi ve hormon üreten kısımları vardır. Pankreasın dış salgısı olan enzimler, virsung kanalı ile oniki parmak bağırsağına taşınır.


Langerhans adacıkları, bu bezin iç salgı yapan kısmını oluşturur. Buradan salgılanan glukagon ve insülin hormonları doğrudan kana verilir. Bu adacıklarda bulunan beta hücreleri insülin, alfa hücreleri ise glukagon salgılar.

Kanda şeker yükselirse insülin salgılanır. ınsülin glikozun karaciğer ve diğer vücut hücrelerine geçişini ve burada glikozlardan glikojen sentezlenmesini hızlandırır.

Kan şekeri düşünce böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin, karaciğerde depolanmış glikojeni glikoza çevirir. Bu sırada pankreastan salgılanan glukagon, glikozun karaciğer hücrelerinden kana geçişini artırır. Böylece kan şekeri aynı seviyede tutulur.

Pankreastan yeterli insulin salınamazsa, kandaki glikoz, karaciğer ve diğer doku hücrelerine geçemez. Kandaki glikoz miktarı artar. Bu glikoz bol su ile birlikte idrarla dışarı atılmaya çalışır. Buna şeker hastalığı (diyabet) denir.

Pankreas nerede bulunur?

Pankreas mide ve ince bağırsağın yanında bulunan büyük bir bezdir. Yaklaşık 6 cm (yaklaşık 15 cm) uzunluğundadır ve baş, gövde ve kuyruğa ayrılmıştır.

Pankreas Ne İşe Yarar? Pankreasın görevleri nelerdir? 

Pankreas iki önemli rol üstlenir: Güçlü enzimlerin oluşturduğu sindirim suları yapar. Yemeklerden sonra, yemekleri parçalamak ve sindirecek şekilde ince bağırsağa salınırlar.

Kan şekeri seviyelerini kontrol eden hormonlar yapar. Pankreas, ‘endokrin’ hücrelerinde hormon üretir. Bu hücreler, langerhans adacıkları olarak bilinen kümeler halinde toplanır ve kanda neler olup bittiğini izler . Daha sonra gerektiğinde doğrudan kan içine hormon salabilirler. Özellikle, kandaki şeker (glikoz) seviyeleri yükseldiğinde hissedilirler ve bu olur olmaz hücreler hormonları, özellikle de insülini üretirler . İnsülin daha sonra vücudun kan şekeri seviyesini düşürmesine ve şekeri uzakta yağ , kas, karaciğer ve diğer vücut dokularına ‘saklamasına’ yardımcı olur ve gerektiğinde enerji için kullanılabilir.

Pankreas mideye çok yakındır. Yemek yendiği gibi pankreas yiyecekleri parçalamak için bağırsaklara sindirim enzimleri salgılar. Besinler sindirildiğinde ve kandaki besin seviyeleri arttıkça, pankreas vücudun glikozu (enerjiyi) uzakta saklamak için insülin üretir. Yemekler arasında, pankreas insülin üretmez ve bu vücuda ihtiyaç duyuldukça yavaşça depoların enerjisini kan dolaşımına bırakmasını sağlar.


Vücudun istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmasını sağlamak için, kanda glikoz seviyeleri çok kararlı kalır. Bu enerji, metabolizma , egzersiz ve özellikle de beynin glikoz üzerinde çalıştıran kısımlarını beslemek için gereklidir . Bu, vücudun yemekler arasında aç kalmamasını sağlar.

Pankreasın Ürettiği Hormonlar Nelerdir?

Pankreasın ürettiği en önemli hormon insülindir. İnsülin, gıdaya yanıt olarak Langerhans adacıklarındaki ‘beta hücreler’ tarafından salınır. Rolü kan dolaşımındaki glikoz seviyelerini düşürmek ve yağ, kas, karaciğer ve diğer vücut dokularında glikoz depolamasını sağlamaktır.

Langerhans adacıklarındaki ‘Alfa hücreleri’, bir başka önemli hormon olan glukagon üretir . Bu, insüline ters etki yapar, kan dolaşımına depolandığı yerden enerjiyi bırakarak kan şekeri seviyelerini yükseltir. Bu nedenle, glukagon ve insülin tandem olarak kan dolaşımındaki glikoz dengesini kontrol eder.

Pankreas tarafından üretilen diğer hormonlar arasında pankreatik polipeptid ve somatostatin bulunur . İnsülin ve glukagon üreten hücrelerin düzenlenmesi ve ince ayarında rol oynadığı düşünülmektedir.

Pankreas Hastalıkları Nelerdir?


İnsülin üreten hücreler tamamen çalışmayı bıraktığında veya yetersiz kaldıklarında ve yeterli insülin yapmazlarsa, bu diyabete neden olur . Tip 1 diyabet , vücudun bağışıklık sistemi Langerhans adacıklarında kendi hücrelerine saldırdığında ortaya çıkar; bu da bu hücrelerin insülin üretemediği anlamına gelir. Tip 2 diabetes mellitus, vücudun artık insülini üretemediği veya yanıt vermediği metabolik bir hastalıktır.

Bazı kadınlar hamile olduklarında geçici olarak şeker hastalığına yakalanırlar. Buna gebelik diyabeti denir . Bazıları daha kalıtsal diyabetin daha nadir biçimleri vardır. Buna ek olarak, insanlar pankreasın cerrahi olarak alınması veya hasar görmesi durumunda (örneğin ciddi pankreatit yoluyla) şeker hastalığı bulacaktır.

Çok nadiren, hastalar Langerhans adalarını oluşturan hücrelerin büyümelerini (tümörler) geliştirirler. Bunlar iyi huylu tümörler olabilir , burada belirli bir tür hücre çoğalır ve ihtiyaç duyulup duyulmadığı halde hormonunun büyük miktarlarını çoğaltır. Örneğin, tümör insülin üreten hücrelerden oluşuyorsa buna bir insülinom denir . Gerekli olmadığında çok fazla insülinin üretildiği yer burasıdır. Bu aynı zamanda glukagon üreten hücreler ya da bir ile olur glukagonom çok fazla glukagon üreten,. Pankreasdaki bu ve diğer hormon üreten tümörler çok nadirdir ancak endokrinoloji uzmanları, bu tümörlü hastaların teşhisinde ve yönetimine ve tedavisine katkıda bulunmak için önemli rol oynamaktadır.

Pankreasın sindirim hücreleri, pankreatit olarak bilinen duruma karışabilir. Bu, sindirim enzimlerinin pankreasın içine sızıntı yapması ve içinde hassas dokulara zarar vermesi nedeniyle çok acılı ve ciddi bir durumdur.


Bağırsağa salınan sindirim suları üreten pankreas bölümünde bir tümörün gelişmesi de mümkündür. Bu duruma pankreas kanseri adı verilir.

Pankreas Nedir ve Ne İşe Yarar? Pankreasın Görevleri, Yapısı – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here