Pandorina Kolonisi

Ortak bir jelatinimsi matris içinde düzenlenen, benzer büyüklükteki 8 ya da 16 hücrenin, küresel olarak elipsoidal kolonileri; Sömürgeci sınır pürüzsüz, bir kısmı, çoğunlukla sıkı bir şekilde sıkıştırılmış, merkeze bitişik hücreler etrafına tek tek kılıflar oluşturan koloni oluşturan merkezi bölgeye nüfuz eder (tamamlanmamış bölünme sonucu ortaya çıkan herhangi bir hücre içi bağlantı); hücreler obovat veya kama şeklinde veya daha yuvarlak, rulman 2 eşit flagella; kloroplast kupası şeklinde, bazen bire birkaç pyrenoid ile uzunlamasına çizgilerle; ön gözler, ön hücrelerde daha büyüktür; çekirdek merkezi; kasılma vaküolleri 2, anterior; sferoidal bir kız kolonisi oluşturmak için tersine dönen 8- veya 16 hücreli plakea oluşumuyla aseksüel reprodüksiyon; eşeyli üreme izokamal veya anizoganik, heterothali veya nadiren homotik; jelatinimsi matristen kaçan ve gamet olarak işlev gören koloni oluşturan hücreler; gametler, bir süreliğine hareket eden, 4-flagellated bir planozygote oluşturmak için birleşir; genellikle kırmızımsı içerikli, zigot küresel, çoğunlukla pürüzsüz duvarlı (spinal duvarlı bir tür); çimlenme üzerinde, bir veya iki biflagellat, zigot duvarından kaçan ve gitmiş bir koloniye bölünen hücreler; beslenme fototrofik veya foto-organotrofik; Tatlı sularda, özellikle havuzlarda ve hendeklerde sık görülen cins ve sıklıkla kurutulmuş toprak örneklerinden kültürlerde görülür. bir veya iki biflagellat, zigot duvarından kaçan ve gitmiş bir koloniye bölünen hücreler; beslenme fototrofik veya foto-organotrofik; Tatlı sularda, özellikle havuzlarda ve hendeklerde sık görülen cins ve sıklıkla kurutulmuş toprak örneklerinden kültürlerde görülür. bir veya iki biflagellat, zigot duvarından kaçan ve gitmiş bir koloniye bölünen hücreler; beslenme fototrofik veya foto-organotrofik; Tatlı sularda, özellikle havuzlarda ve hendeklerde sık görülen cins ve sıklıkla kurutulmuş toprak örneklerinden kültürlerde görülür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here