Paleozooloji Nedir?

Paleozooloji paleontoloji, biyoloji ve / veya zoolojinin bir koludur. Hayvan fosillerinin toplanması ve tanımlanması ile ilgilenir. Bu fosiller daha sonra tarih öncesi çevreleri ve eski ekosistemleri yeniden yapılandırmaya yardımcı olmak için kullanılır. Daha derin bir analiz için kullanılabilse de, bunlar mikroskop olmadan görülebilir ve incelenebilir. Bunlar, Cryogenian Dönemi’nin sonunda, 635 milyon yıl önce edindiği Ediacaran dönemine ait olarak bulunmuştur.

Paleozoolojinin en iyi örneği dinozorlardır. Önce 231 ile 243 milyon yıl önce ortaya çıktılar ve binlerce fosil bulundu. Bu fosiller, karbon fosillerinden fosilleşmiş pekmezlere kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır, her zaman yeni dinozor türleri için mahsulün çeşitlendirilmesi için ilginç yollar vardır. Fosillerin “canlı” kalmaları çok uzundur çünkü sert organik parçalar (kemikler, dişler, kabuklar), yumuşak organik parçalar (et, deri, organlar) kadar çabuk bozulmaz.

Paleozooloji iki alt bölüme ayrılmıştır, ilk kısım omurgalı paleozoolojidir. Omurgalı paleozooloji, tüm omurgalıların evrimini ve zaman içinde nasıl değiştiklerini haritalamakla ilgilidir. Omurgalılar omurgalı veya omurgalı bir hayvan veya omurgalı hayvanlardır. Omurgalıların kaynağı henüz belirlenmemiştir, ancak çoğu, Amphioxus adlı omurgasız deniz canlılarından evrimleştiğine inanmaktadır.


İkinci bölüm kantitatif paleozooloji olarak bilinir. Kantitatif paleozooloji, bir envanterden ziyade bir nüfus sayımı fosiline odaklanır. Bu ikisi arasındaki fark, bir envanterin fosiller hakkında ayrıntılı bilgi vermesi ve bir tür fosil sayısının, bir türden elde edilen fosillerin sayısı hakkında daha fazla olması. Bu bilgi hangi türlerin baskın olduğunu ve türlerinin doğasını ve üremenin ne kadar etkili olduğunu belirlemede yardımcı olmak için kullanılır.

Koruma biyolojisi bazen paleozoolojiye dayanır. Bu veriler, ekosistemlerin yanı sıra türlerin anlaşılmasına, kontrolüne, korunmasına ve korunmasına yardımcı olmak için kullanılır. Biyologların kullandığı koruma verileri, tarih öncesi zamanlardaki hayvanlardan elde edilen verilerden ziyade, çoğunlukla son zamanlarda ölen hayvanlardan elde edilen verilerdir.

Paleozoolojik alanın dışındaki en büyük savunuculardan biri de R. Lee Lyman. Missouri Üniversitesi’nde profesör ve Antropoloji Bölümü Başkanıdır. Paleozoolojik araştırmanın nedenleri ile birlikte tükenme oranlarına dair değerli bilgiler ve içgörü sağladığını belirtmiştir. Gelecekte yaşananlar olmasını engellemek ve popülasyonları kontrol altında tutmak için yolları vurgulayabilir.

Paleozooloji, çoğu insanın düşündüğünden daha fazla şekilde yardımcı olur. Geçmişimize, bilim adamlarının tarihe dair olaylara bakmalarına ve dünyayı nasıl etkilediklerine izin vermek, nesnel bir biçimde geçmişimize daha derin bir anlayıştır. Daha fazla araştırma ve daha fazla çalışma ile bilim adamları omurgalıların kökenlerini ve hatta belki de insan yaşamının kökenlerini bulabilecekler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here