Ototrof ve Heterotrof Canlıların Beslenme Şekilleri

Ototrof beslenme ve heterotrof beslenmeyi tanımlayıp açıklamadan önce beslenmeden söz etmek gerekir. Beslenme, canlıların ortak özelliklerinden olup canlının yaşamını sürdürebilmesi için dışarıdan hazır olarak alma faaliyetine verilen genel isimdir. Canlılarda beslenme şekli ototrof beslenme ve heterotrof beslenme olmak üzere ikiye ayrılır.

Canlılar beslenme şekillerine göre ikiye ayrılır. Bunlar;

  •  Ototrof beslenen canlılar (kendi beslek)
  •  Heterotrof beslenen canlılar (ardı beslek yada dış beslek)
  • Hem ototrof hemde heterotrof beslenen canlılar

Ototrof ve heterotrof beslenen canlıları ayırmakta ki en önemli kriter beslenme biçimleridir. Canlılar yaşamlarını ve yapılarındaki moleküler faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyarlar ve enerjiyi elde etmenin önemli yollarından bir tanesi beslenmedir. Canlılar besinlerini ya kendileri elde ederler yada dışarıdan hazır olarak elde ederler.

Ototrof beslenen canlılar yaşamsal faaliyetleri için önemli olan enerjiyi yani besini doğal çevreden temin ederler. Heterotrof beslenen canlılar ise enerjilerini başka canlıların biyokütlelerinde saklanmış bir diğer ifade ile depolanmış enerjiyi kullanarak elde ederler.


Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak ototrof beslenen canlıların kendi besinlerini doğal yollardan sağladıkları için kendi beslek diyebiliriz. Çünkü ototrof canlılar kendi besinlerini yani enerjilerini kendileri sağlayabilir. Aynı şeyi heterotrof beslenen canlılar için söylemek mümkün değildir. Heterotrof beslenen canlılar besinlerini başka canlılardan elde ederler.

Ototrof ve heterotrof beslenen canlıların ayrımı konusunda bir diğer önemli kriterde karbon kaynağını nasıl elde ettikleridir. Ototrof beslenen canlılar metabolizmaları için gerekli olan karbon kaynağını havadaki karbondioksitten karşılarlar. Heterotrof beslenen canlılar ise karbon kaynaklarını başka canlıların biyokütlelerinde bulunan karbondan karşılarlar.

Otorof beslenen canlıları ve heterotrof beslenen canlıları yukarıda azda olsa açıklamamıza rağmen ayrı başlıklar altında biraz daha irdeleyelim.

OTOTROF CANLILAR Hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız…


HETEROTROF CANLILAR Hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız…

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here