Otoimmün Hemolitik Anemi

Otoimmün Hemolitik Anemi, kırmızı kan hücrelerinin erken yıkımı ve kan akımından uzaklaştırılması ile karakterize nadir görülen bir tıbbi durumdur.

Bu Durumun Diğer Adları Nelerdir? 

 • Otoimmüniteye Bağlı Hemolitik Anemi
 • Bağışıklık Kompleksi Hemolitik Anemi
 • İmmünohemolitik Anemi

Otoimmün Hemolitik Anemi Nedir? 

 • Otoimmün Hemolitik Anemi, kırmızı kan hücrelerinin erken yıkımı ve kan akımından uzaklaştırılması ile karakterize nadir görülen bir tıbbi durumdur.
 • Normalde, kan hücreleri öldüğünde, vücudun kemik iliği bunları değiştirmek için daha fazla hücre üretir. Bununla birlikte, Otoimmün Hemolitik Anemi olan bireyler, vücudun gereksinimlerini karşılamak için yeterince hızlı kan hücreleri üretemezler.
 • Bu durumun ortak belirtileri ve semptomları hızlı kalp atışı, deri solukluğu, halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığıdır.
 • Otoimmün Hemolitik Anemi, steroidler ve immünsüpresif ilaçlar ile tedavi edilir. Durumun prognozu erken ve uygun tedavi ile iyidir.

Otoimmün Hemolitik Anemi, hastalığa neden olan otoantikorların türüne göre geniş ölçüde 2 türe sınıflandırılır. Bunlar şunları içerir:

 • Sıcak Otoimmün Hemolitik Anemi
 • Soğuk Otoimmün Hemolitik Anemi

Otoimmün Hemolitik Anemi Olabilecek Kişiler?

 • Otoimmün Hemolitik Anemi her yaştan bireyde ortaya çıkabilir (çocuklar ve yetişkinler)
 • Kadınların bu durumdan erkeklerden daha fazla etkilenme olasılığı daha yüksektir
 • Tüm ırksal ve etnik gruplar etkilenir

Otoimmün Hemolitik Anemi için Risk Faktörleri Nelerdir? 

Otoimmün Hemolitik Anemi ile ilişkili risk faktörleri şunlardır:

 • Kadın cinsiyeti
 • Bazı ilaçların kullanımı
 • Viral enfeksiyonlar

Bir risk faktörüne sahip olmanın kişinin durumu alacağı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Bir risk faktörü, risk faktörleri olmayan bir bireye kıyasla bir hastalığa yakalanma şansını arttırır. Bazı risk faktörleri diğerlerinden daha önemlidir.

Ayrıca, bir risk faktörüne sahip olmamanız, bir bireyin durumu almaması anlamına gelmez. Risk faktörlerinin sağlık uzmanınızla olan etkisini tartışmak her zaman önemlidir.

Otoimmün Hemolitik Aneminin Nedenleri Nelerdir? (Etyolojisi)

 • Otoimmün Hemolitik Anemi, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC) erken yıkımından kaynaklanır
 • Bu durum bağışıklık sisteminin hatalı çalışmasından kaynaklanır, RBClere karşı antikorlar üretir; antikorlar kırmızı kan hücrelerine bağlanır ve yok edilir.

Otoimmün Hemolitik Aneminin olası nedenleri şunlardır:

 • Enfeksiyöz mononükleoz, viral pnömoni ve mikoplazma enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar
 • Gibi otoimmün bozukluklar
 • Antibiyotikler, aspirin, naproksen ve ibuprofen gibi bazı ilaçlar
 • Lenfoma ve kronik lenfositik lösemi gibi bazı kanserler
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE), ülseratif kolit, romatoid artrit, Crohn hastalığı ve skleroderma gibi otoimmün bozukluklar

Buna bağlı olarak, Otoimmün Hemolitik Anemi şu şekilde de sınıflandırılabilir:

 • Primer Otoimmün Hemolitik Anemi (veya nedeni bilinmeyen İdyopatik Otoimmün Hemolitik Anemi)
 • İkincil Otoimmün Hemolitik Anemi

Otoimmün Hemolitik Aneminin Belirtileri Nelerdir?


Otoimmün Hemolitik Aneminin ortak belirtileri ve semptomları şunlardır:

 • Cilt solgunluğu
 • Kas ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İshal
 • yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Hızlı kalp atımı
 • Koyu kahverengi idrar

Otoimmün Hemolitik Anemi Nasıl Teşhis Edilir?

Tanı koymanın ilk adımı, oraktik anemi, orak hücre hastalığı, talasemi, glukoz-6-fosfataz eksikliği (G6PD) ve diğer durumlar gibi nedenleri dışlamaktır.

Otoimmün Hemolitik Anemi tanısı şunları içerebilir:

 • Tam bir fizik muayene ile birlikte tıbbi öykünün tam değerlendirmesi
 • Tam kan sayımı
 • Retikülosit sayısı
 • İdrarda hemoglobin varlığını tespit etmek için idrar hemoglobin testi
 • Serum LDH seviyesi testi
 • Serum bilirubin seviye testi
 • Serum haptoglobin seviye testi
 • Bir patolog tarafından mikroskop altında periferik yaymaların incelenmesi
 • Coombs testi
 • Şiddetli vakalarda, kemik iliği biyopsisi yararlı olabilir

Birçok klinik durum benzer belirtiler ve semptomlara sahip olabilir. Sağlık uzmanınız kesin tanıya ulaşmak için diğer klinik koşulları dışlamak için ek testler yapabilir.

Otoimmün Hemolitik Aneminin Olası Komplikasyonları nelerdir?


Otoimmün Hemolitik Aneminin komplikasyonları şunları içerebilir:

 • Kalbin genişlemesi
 • Kalp yetmezliği
 • Bireyin günlük faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırabilecek aşırı yorgunluk

Otoimmün Hemolitik Anemi Nasıl Tedavi Edilir?

Otoimmün Hemolitik Aneminin tedavisi şunları içerebilir:

 • Aneminin altta yatan nedeninin tedavisi
 • Durumun kendiliğinden çözüldüğü için hafif vakalar genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez.
 • Şiddetli vakaları tedavi etmek için ilaçlar verilir ve bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  • Bağışıklık sistemini baskılayan kortikosteroidler
  • Diğer immünsüpresif ilaçlar
  • Splenektomi (dalağın alınması)
  • Kan nakli

Otoimmün Hemolitik Anemi Nasıl Önlenebilir?

 • Şu anda, Otoimmün Hemolitik Anemi etkili bir önleme yoktur
 • Erken tanı ve tedavi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir

Otoimmün Hemolitik Aneminin Prognozu Nedir? (Sonuçlar / Kararlar)

 • Otoimmün Hemolitik Aneminin prognozu altta yatan nedene bağlıdır. Çoğu durumda, erken ve uygun tedavi ile iyidir
 • Otoimmün Hemolitik Anemi uzun bir süre tanı konulmamışsa, kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
 • Hem çocuklar hem de yetişkinler etkilenebilir; Bununla birlikte, çocuklarda durumun prognozu genellikle erişkinlerden daha iyidir. Bazı durumlarda, çocuklarda, durum herhangi bir tedavi olmaksızın kısa bir süre sonra kendi kendine iyileşir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here