Ormanların Önemi ve Faydaları

Ormanlar ülkelerin kalkınlamısında çok önemli rol oynamaktadır. Ekosistemin toplumlara sağlandığı ölçüleri ve ölçülememeyen odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerinin daha iyi bilinmesi, çevresel bilinçlenme ve bunun sonucu gerçekleştirecek etkin koruma, işletme ve geliştirme, bu katkıyı daha da artırmaktır. Uzun dönemde sürdürülebilir orman yönetimi
anlayışı ile sağlanabilecek olan bu durum, ekosistemin çok amaçlı ve akılcı değerlendirilmesi önemlidir.
Ormanlar kişi, grup ve muhtelif sektöre odun ve odun dışı ürün ve hizmetler sunma, istihdam yaratma, evcil hayvanların gıda ihtiyacını karşılama, avcılık ve toplayıcılık yapma ve orman köylüsü ile doğal afet bölgelerine ucuz odun hammadesini sağlama şeklinde doğrudan faydalar yarattığı gibi iklim değişikliğinden, su üretimine, erozyonun önlenmesinden sağlıklı yaşam ve ülke prestijine kadar çok önemli yararları da vardır.
Bu nedenle bugünkü ve gelecek nesillerin yeşil temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri ve ormanlardan olan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kısa ve uzun dönemli politika, strateji ve planların oluşturulması gereklidir.
 • Ormanlar sel, çiy ve heyelan olaylarını azaltarak, yerleşim yerleri, kayak merkezleri ve dağ eteklerindeki yollarda can ve mal kaybını önler ve azaltır.
 • Ormanlar perdeleme yaparak rüzgarla gelen kimyasal yayılışı azaltır.
 • Mera ve tarım arazilerinde “rüzgar perdeleri” adıyla tesis edilen ağaç toplulukları, yöredeki ekolojik şartları iyileştirip biyolojik çeşitliliği gerçekleştirirken tarımsal üretimi artırmaktan, yaban hayatını geliştirmede ve evcil hayvanlar için de doğal ahır görevini yapmaktadır.
 • Ormanlar ve ağaç örtüsü radyoaktif öldürücü ve kirleticilere karşı en büyük doğal koruyucudur.
 • Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, elektrik türbinlerinin bakım ve giderlerini düşürür.
 • Ormanlar, bitkisel ilaç hammaddesi kaynaklarıdır.
 • Ormanlar toprak erozyonunu önler.
 • Ormanlar yaşamın temeli olan toprağın sürdürülebilir olarak kullanımını sağlar.
 • Dinamik bir yapıya sahip orman ekosisiteminde çeşitli elemanlar arasında yatay ve düşey yönde devamlı bir su, enerji ve mineral alanını sağlar.
 • Ormanlar oluşturdukları yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilkim ve su rejimini düzenler.
 • Ormanlar rüzgarın hızı ile gece–gündüz ve mevsimler arası sıcaklık farkını düşürerek nemli, lokal ve bölgesel
 • ilkim yaratır.
 • Ormanlar ve özellikleri korunan orman alanları, meralar ve sulak alanlar; flora ve fauna olarak biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için hayati önem taşır.
 • Ormanın tepe tacının oluşturduğu gölge nedeniyle sulak alanlarla beraber akarsu boylarının orman içi su hayatını korur. Çevredeki yaban hayatı içinde gerekli yaşam ortamını sağlar.
 • Ormanlar havadaki tozun %80’ini tutarken gürültü kirliliğini ise %25 desibel azaltır.
 • Atmosfer oksijeninin önemli kaynakarından biridir.
 • Ormanlar iklim değişikliliklerine neden olan küresel ısınmanın sonucu oluşan sera etkisini azaltır.

RMANLARIN DİĞER FAYDALARI VE ÖNEMİ

 

Ormanlarımız, birçoğu orman çevresinin doğal varlığını korurken, sürdürülebilir uygulamalara katılarak, bir çok fayda sağlayabiliyor. Burda biraz var:

Biyoçeşitlilik AÇISINDAN ÖNEMİ

Ormanlar biyoçeşitliliğin hayatta kalması için hayati önem taşıyor


Sadece yağmur ormanları milyonlarca türe ev sahipliği yapmaktadır, bunların çoğu henüz keşfedilmemiş ve incelenmemiştir. Zengin yaşam formları, insanlığa tıp, araştırma, bilgi ve turizm açısından büyük değer sunar. Dünyadaki tahmini 10 milyon bitki, hayvan ve böcek türünün yarısından fazlası tropikal yağmur ormanlarında yaşamaktadır. Dünyanın taze suyunun beşte biri Amazon Havzasında.

Yerli Halkın Evi AÇISINDAN ÖNEMİ

Pek çok yerli halk, ormanlardaki çok uzak yerlerde sürdürülebilir bir şekilde yaşamaktadır. Doğal yaşam şekilleri, doğal tıp, kültür, dil ve doğaya saygı, insanlığa öğrenecek çok şey sunar. Son çalışmalar, yerli kültürlerin daha önce görülmemiş bir oranda ortadan kalktığını göstermiştir. Gelecek yüzyılda 3.000 dilin (dünya dillerinin yaklaşık yarısı) yok olacağı tahmin edilmektedir. Sadece Brezilya’da 1900 ve 1957 arasında, yerli kültürler yok olma yoluyla 230’dan 87’ye düştü.

Tıp ALANIN ÖNEMİ 

Kalp hastalıkları, sıtma kanserleri ve bronşit gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçların birçoğu, maddelerin yağmur ormanlarından gelmesini sağlar. Böyle bir madde lösemiyi tedavi etmek için kullanılan Rosy Periwinkle’den gelir, sadece Madagaskar’ın yağmur ormanlarında yetişir. Tüm tropikal bitki türlerinin yüzde birinden azı, potansiyel olarak yararlı tıbbi özellikler açısından tarandı

İklim Kontrolü AÇISINDAN ÖNEMİ

Ağaçlar atmosferden karbondioksit emerek iklim kontrolü ile yardım eder, böylece havayı sera gazlarından temizler. Sera gazlarının atmosferin ısınmasına katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca, atmosferdeki nemliliğe evapotranspirasyon ile büyük oranda katkıda bulunurlar. Atmosferdeki nem, su döngüsünün doğal işleyişi için son derece önemlidir.

Topraklar ve Havzalar AÖISINDAN ÖNEMİ


Orman örtüsü yağmur suyunun doğrudan etkisini keser. Ağaçların yeraltına ulaşan su miktarını azaltırlar. Bu, akışı azaltır ve bitkilerin kökleri için nem seviyelerini zenginleştirmeye yardımcı olarak infiltrasyonu teşvik eder. Tutulan nem ayrıca organik maddenin parçalanmasına yardımcı olur, böylece ağaçların doğal kullanımı için toprakları zenginleştirir.

Ağaçlar ayrıca, güneşin doğrudan etkisinden geçen su kütlelerini de korur, buharlaşmayı yavaşlatır ve akarsuları akar. Bu, su kütlelerinin yaşamları için hayati önem taşır ve kuru kalmasını önler.

Ekonomik Değer AÇISINDAN ÖNEMİ

Sürdürülebilir ormanlar bize ahşap, turizm, oyun ve bilgi sağlar. Sektör, ormanlar ve kaynakları ile ilgili çeşitli endüstrilerde çalışan insanlar için bir geçim kaynağıdır. Sürdürülebilir ormanların, yıldan yıla dönüm başına yaklaşık 2,400USD’ye kadar arazi sahibi kazanabilecekleri tahmin edilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here