Organik ve İnorganik Katalizörler Arasındaki Farklar

Bir reaksiyonu hızlandıran fakat kendisi reaksiyondan değişmeden çıkan maddeye “katalizör” denir. Enzim ise yapısı protein olan, canlı hücreler tarafından meydana getirilen, ancak etki yapabilmesi için hücrenin varlığını gerektirmeyen ısıya dayanıksız, organik bir katalizördür.

Organik ve İnorganik Katalizörler Farklar

  • İnorganik katalizörler birden farklı reaksiyonda görev alabilir, organik katalizör ise sadece bir çeşit kimyasal reaksiyonda görev alır.
  • İnorganik katalizörler katalize ettikleri reaksiyon tarafından değiştirilmezler ve reaksiyon sonunda hiçbir de ğişime uğramadan elde edilebilirler. Organik katalizörler ise aktiviteleri sırasında az ve çok tahrip olurlar. Bu nedenle hücrelerde sürekli sentez edilmeleri gerekir.
  • Enzimler reaksiyona girer, reaksiyon sonunda değişmeden çıkarlar. Bu nedenle tekrar tekrar kullanılırlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here