Ökaryot Hücre Nedir? Ökaryot Canlılar

Bir ökaryot hücre, gerçek çekirdeği ve organelleri olan herhangi bir hücredir. Çekirdek, hücrenin DNA’sının çoğunu içerir ve bir ökaryotik hücrenin genetik merkezidir.

Organeller ökaryot hücrelerde bulunan zara bağlı yapılardır ve vücudumuzdaki organlara benzer bir rol oynarlar. Organeller hücrenin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için belirli roller üstlenirler.

Ökaryot hücrelerin aksine, bakterilerde ve diğer birçok mikroorganizmada bulunan prokaryotik hücrelerin DNA’ları çekirdek içine alınmış değildir ve herhangi bir organel içermezler

ÖKARYOT CANLILAR 


Dünyadaki büyük ve küçük birçok ökaryot hücreden oluşur. Birden fazla hücreden yapılmış herhangi bir canlı ökaryotik hücrelerle yapılır. Buna tüm hayvanlar , bitkiler , yosun yağı ve mantar dahildir .

Birçok mikroskopik organizma ökaryot hücrelere sahiptir. Yosunlar ve amipler gibi ökaryot hücrelere sahiptir. Hayvan, bitki ya da mantar olmayan ökaryotik organizmalar genellikle protist olarak adlandırılan geniş bir organizmalar grubunda bir araya toplanırlar .

ÖKARYOT HÜCRE ORGANELLERİ

Ökaryot hücreler hücrenin hayatta kalmasına yardımcı olmak için, her biri bir hücrede farklı roller oynayan bir dizi farklı organel vardır. Bazıları diğerlerinden daha yaygın ve bazıları sadece belirli organizmalarda bulunur. Örneğin kloroplastlar sadece bitki hücrelerinde ve bazı alglerde bulunur.


Çekirdek – hücrelerin genetik materyalinin çoğunu içerir ve korur. Genetik malzeme, bir hücrenin genlerin ifadesi yoluyla hareketlerini kontrol eder. Çekirdek ökaryotik hücrelerin tanımlayıcı bir özelliğidir.

Mitokondri – solunum bölgesi. Mitokondriyal enerjiyi gıdalardan hücreler tarafından kullanılabilen bir enerji haline dönüştürür.

Kloroplastlar – site fotosentez bitki hücreleri ve fotosentetik protistlerin içinde. Kloroplastlar CO 2’yi glikoza dönüştürürler ve yan ürün olarak oksijen üretirler.

Endoplazmik retikulum – yağ üretiminde ve karbonhidratların ve diğer bileşiklerin parçalanmasında yer alır.


Kaba endoplazmik retikulum – onu ‘kaba’ hale getiren birçok ribozom ile ilişkilidir. Kaba ER, protein oluşturma sürecinde yer alır.

Golgi – proteinleri değiştirir ve taşır.

Vakumlar – su, şekerler ve hatta atık maddeler gibi maddeleri depolamak için kullanılır.

Lizozomlar – karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi bileşikleri parçalamak. Enzimlerle doludurlar ve ökaryotik hücrelerin sindirim merkezleridir.

ÖKARYOT HÜCRELERDE BULUNAN DİĞER YAPILAR


Hücre zarı – hücreyi çevredeki ortamdan ayıran bariyer. Hücre zarı hücrenin içine giren ve çıkan içeriğini düzenler ve çevreye karşı koruma sağlar. Plazma membranı olarak da bilinir.

Hücre duvarı – Bitki, mantar ve bazı protist hücrelerin hücre zarını çevreleyen koruyucu bir tabaka. Hücre duvarları zor olabilir ve koruma ve yapısal destek sağlayabilir.

Sitoplazma – sitoplazma tüm hücrelerin zarında bulunan jel benzeri bir maddedir. Organel ve çekirdek bir hücrenin sitoplazmasında yüzer.

Ribozomlar – protein üretirler. Ribosomlar gerçek bir organel değildir çünkü bir zar içine alınmazlar. Ribozomlar prokaryotik hücrelerde de bulunabilir.

UZMANLAŞMIŞ ÖKARYOT HÜCRELER


Ökaryot hücrelerin binlerce türü vardır. Ökaryot hücrelerdeki artan organizasyon, koruma, hareket, enerji depolaması veya üreme gibi özel işlevleri yerine getiren özel ökaryot hücrelerin evrimine izin verdi.

Yalnız insanlarda ökaryotik olan çok çeşitli hücre türlerine sahibiz. Örneğin, kırmızı kan hücreleri , beyaz kan hücreleri, deri hücreleri, kas hücreleri, yağ hücreleri ya da adipositler ve kemik hücrelerimiz var.

Bu hücre kategorilerinin her birinde belirli görevler için süper uzmanlaşmış farklı hücreler vardır. Örneğin, farklı beyaz kan hücreleri, T hücreleri, B hücreleri, nötrofiller, bazofiller, eozinofiller ve Doğal Katil hücreleri içerir ve her bir farklı hücre tipi, bağışıklık sisteminde farklı bir rol oynamaktadır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here