Nükleik Asitlerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Nükleik asit kısaca tanımı nedir? Nükleik asitlerin görevleri nelerdir? Nükleik asitlerin özellikleri nelerdir? Nükleosit nedir? Nükleotit nedir? Maddeler halinde nükleik asitlerin özellikleri ve görevleri nelerdir? Yazımız içerisinde tüm bu soruların yanıtı hakkında bilgi yer almaktadır.

Nükleik asitler, tüm canlı organizmaların hücrelerinde bütün genetik bilgiyi depolayan ve bu bilgilere nesilden nesile aktaran yaşam için önemli olan en büyük organik maddelerdir. Nükleik asitlerin ilk defa 1869 yılında isviçre’li bilim adamı Friderich Miescher (Firedrik Mişer) tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilerek keşfedilmiştir. F. Miescher ilk olrak çekirdekte bulduğu ve asidik özellikler taşıdığı için nükleik asit (çekirdek asitleri) ismini vermiştir.

Nükleik Asitlerin Görevleri ve Özellikleri

  • Nükleik asitleri kelime anlamı çekirdek asidi anlamını taşımaktadır.
  • Nükleik asitler bütün canlıların çekirdeklerinde bulunmaktadır. Çekirdeği bulunmayan canlıların ise sitoplazma yada bazı organellerin içerisinde yer almaktadır.
  • Nükleik asitler nükleotit olarak adlandırılan yapı birimlerinden meydana gelen makromoleküllerdir.
  • Nükleik asitlerin yapı birimi olan nükleotidler yapılarında organik baz, şeker ve fosforik asit bulundurmaktadır.
  • Nükleotidlerin yapıların karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot (N) ve fosfor (P) bulunmaktadır.
  • Nükletidlerin yapısı içerisinde yer alan organik bazlar ve pentoz şekeri birleşirse nükleosit adını almaktadır.
  • Nükleosit ve fosforik asit birlikteliği ise nükleotitleri meydana getirmektedir.
  • Nükleotidler yapılarında taşıdıkları organik bazların isimlerin göre adlandırılırlar. Bunu bir örnek ile açıklayalım, adenin organik bazı taşıyan bir nükleotit ‘adenin nükleotit’ olarak adlandırılır.
  • Nükleik asitlerin 5 çeşit organik baz çeşiti ve 8 adet nükleotid çeşidi bulunmaktadır. Sayıların farklı olmasında neden ise adenin, guanin ve sitozin hem ribozla birlikte hemde deoksiribozla birleşebilmektedir.
  • Nükleik asitler yaılarında taşıdıkları şeker çeşidine göre 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar DNA ve RNA‘dır.

Nükleik asitler ve diğer biyoloji konuları ile ilgili bilgiler sitemiz içerisinde yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here