Morula ve Blastula Evresi

Segmentasyondan sonra embriyo sırasıyla, morula ve blastula olmak üzere iki evre geçirir. Daha önceki yazılarımızda segmentasyon evresi hakkında detaylı bilgi vermiştik. Bu yazımızda sizlere Morula ve Blastula Evresi hakkında bilgi vereceğiz.

Morula: Segmentasyon sonucunda sayısı 16, 32, 64 vb. olan bir blastomer (hücre) kitlesi oluşur. Dut meyvesine benzeyen bu hücre kitlesine morula denir.

Blastula: Segmentasyon sonucunda oluşan hücre kitlesi, her tür için belirli bir hücre sayısına ulaştıktan sonra (moruladan sonra), bu hücre kitlesinin ortasında içi sıvı dolu bir boşluk meydana gelir.


Hücreler tek tabaka oluşturarak, bu boşluğun çevresine küre şeklinde dizilirler. Bu boşluğa blastosöl (blastula boşluğu = birinci karın boşluğu), çevresindeki hücre tabakasına blastoderm, bu embriyo evresine de blastula denir. Blastula içi sıvı dolu bir topa benzer.

Blastula evresinde bütün hücreler içinde bulundukları çevre ile doğrudan temas halinde olduklarından kolayca madde alışverişi yapabilirler. Blastula evresindeki blastosöl geçici bir boşluktur. Bu boşluk embriyonun daha sonraki gelişme evrelerinde ortadan kalkar.

Morula ve blastula evrelerinde embriyoyu meydana getiren hücrelerin kromozom sayıları ve yapıları zigotunkiyle aynıdır. Çünkü segmentasyon (ilk bölünmeler) mitozla olur. Morula ve blastula evrelerindeki hücreler, farklılaşmaya uğramadıklarından yapısal ve işlevsel özellikleri de aynıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here