Monera Alemi ve Özellikleri

Monera alemi prokaryot canlı organizmların bulunduğu bir tür canlı topluluğudur. Monera alemi üyesi bakterilerdir. Bakteriler hayatımızın her yerinde bulunmaktadırlar. Bazıları bizi hasta ederken bazıları bizi sağlıklı yapar. Sütü süt veya peynir haline getirebilirler. Ayrıştırma onlar yüzünden mümkündür. Birçok hastalıkla mücadelede yardım ediyorlar. Bakterilerin, bizim ve hayatlarımız için nasıl yararlı ve önemli olabileceğini merak ettiniz mi?

Yüzyıllar önce, organizmalar kompleks yapılarına göre sınıflandırıldı. Canlıların beş krallığı ökaryotik Protista, Fungi, Plantae ve Animalia’yı içerir. Bakteriler gibi tek hücreli organizmalar Monera krallığı altına yerleştirildi.. Birçok bilim adamı, onları Dünya üzerindeki en yaşlı yaşam biçimleri olarak görüyor. Monera krallığının özelliklerini derinlemesine inceledikten sonra arkea ve bakteri olmak üzere iki gruba ayrıldı. Canlıların bu sınıflandırması, 1991 yılında kurulan üç alanlı taksonomi sisteminde idi. Üçüncü alan Eukaryote grubunu içeriyordu. Monera için kullanılan yaygın isimler bazen Prokaryotayı veya Prokaryotayı içerir . Bunlar, gezegenin hemen hemen her köşesinde bulunan, küçük, tek hücreli organizmalardır.

Monera Aleminin Özellikleri

 • Monera yaklaşık 1 mikrometre büyüklüğündedir ve yaşayan moleküller kadar karmaşıktır.
 • Monera hücre yapısı çoğunlukla tek hücrelidir ve bazı organizmalar orm grupları veya filamentlerdir.
 • Bu organizmalar en basit prokaryotik hücre yapılarıdır.
 • Hücre yapısı, çekirdek ve diğer birçok hücre organelinden yoksundur.
 • Peptidoglikan adı verilen bir kimyasalla polipeptid çapraz bağlara sahip polisakaritlerden yapılmış bir hücre duvarına sahiptirler.
 • Mitokondri gibi kapalı hücre içi organellerden yoksundurlar ve yalnızca ribozomları vardır.
 • Genetik materyal DNA nükleoid adı verilen sitoplazmada bulunur.
 • Pek çok bakteri türü plazmid denilen DNA halkaları içerir.
 • Sitoplazma hücre duvarı altında kalan plazma zarıyla çevrilidir.
 • Plazma membranı, lipitler ve proteinlerden oluşur.
 • Bazı Monera’nın yapışması için pillik gibi saçları veya hareket için kuyruk benzeri kılıçları vardır.
 • Bu organizmalar için beslenme kaynağı genellikle fotosentez veya kemosentezdir.
 • Ayrıca, yuvarlak (kok), çubuk benzeri (basil) veya spiral (spiroketler veya spirilla) içeren hücre şeklini de içerir.
 • Üreme, eşeyli olarak ikili fisyon yoluyla veya cinsel olarak birleşim yoluyla yapılır. Sirkülasyon ve sindirim süreci difüzyon yoluyla gerçekleştirilir.
 • Monera krallığı, hayvanlara, insanlara ve bitkilere bulaşabilecek tüm bakterileri içerir. Fakat üyelerin çoğuna patojen bakterilerden ziyade yararlı bakteriler adı verilir.
 • Monera, patojenik hastalıklara neden olan organizmaları öldürür, yosunları parçalayıp hidrojen sülfür ve amonyak gibi kimyasal kirleticileri bile geri dönüşümlü hale getirebilir.
 • Kök nodüllerinde büyüyen bakteri, atmosferik azotun sabit nitrojene yıkılmasına yardımcı olur.
 • Bağırsakların doğal bitki örtüsünü oluşturan bakteriler uygun sindirim için çok önemlidir.
 • Birçok özelliğinden biri, enfeksiyonların tedavisinde yararlı olan streptomisin gibi antibiyotiklerin üretimini de içerir.
 • Monera, hücre duvarı karakteristikleri ile tespit edilebilir veya Gram boyama ile boyanamaz.
 • Moneora’nın çoğu, spor ceketini üretmek suretiyle sert çevre koşullarında hayatta kalabilir.
 • İlkel organizmalardır.
 • Alemin tüm organizmaları prokaryotdır.
 • Canlı ve cansız ortamlarda bulunurlar.
 • Kaplıcalar, asitli topraklarda olduğu gibi sert ve aşırı iklim koşullarında hayatta kalabilirler.
 • Bunlar tek hücreli organizmalardır.
 • Membrana bağlı çekirdekleri yoktur.
 • DNA, nükleoid denilen organizmanın sitoplazmasında asılı olarak çift sarmal haldedir.
 • Sert bir hücre duvarı mevcut.
 • Membran bağlı hücresel organeller, örneğin mitokondri yoktur.
 • Habitat – Moneranlar her yerde kaplıcalarda, buz altında, derin okyanus tabanında, çöllerde ve bitki ve hayvanların vücudu içerisinde veya içinde bulunurlar.
 • Beslenme – Ototrofların – kendi gıda, hazırlayabileceğiniz heterotrofları – Gıda, için başkalarına bağlı saprofit , ölü ve çürüyen konuda besleme – parazitik -, hayatta kalma ve neden için diğer konak hücreler üzerinde yaşayan simbiyotik – karşılıklı ilişki içinde diğer organizmalar ile, Kommensalizm – bir organizmanın yararlandığı ve diğerinin etkilenmediği şey, karşılıklılıktır – her iki organizmaya da fayda sağlanır.
 • Solunum – bu organizmalardaki solunum farklılık gösterir, zorunlu aeroblar olabilir – organizmalar hayatta kalabilmek için organizmaları olmalıdır; anaerobları zorla – organizmalar oksijen varlığında hayatta kalamaz; fakültatif anaeroblar – bu organizmalar oksijen olsun veya olmasın hayatta kalabilirler.
 • Dolaşım – difüzyon yoluyla yapılır.
 • Hareket – Flamun yardımı ile

Monera Aleminin Sınıflandırılması

Monera alemi, filumların yanı sıra pek çok alt krallığa ayrılmıştır. Bu alt krallıklar ve filumlar şunları içerir:

 • Alt krallık Archaebacteria: Özellikleri, diğer organizmalara dayanılmaz sert şartlarda sağkalımı içerir.
 • Alt Krallık Tümörleri: Bu krallık, archaebacteria dışındaki ‘gerçek bakteriler’ olarak bilinen tüm bakterileri içerir.
 • Phylum Anaerobik Fototrofik Bakteriler: Özellikleri, ilk substrat olarak su kullanmayan ve nihai ürün olarak oksijen
  üretmeyen fotosentezi içermektedir.
 • Fil Siyanobakterileri: Bu Monera, klorofil A ve mavi pigment phycocyanin yardımıyla fotosentez yapan mavi-yeşil bakterilerdir.
 • Phylum Prochlorophyta: Bunlar klorofil A ve B’yi içeren organizmalardır.
 • Phylum Schizophyta: Bu Monera, saprobes ve parazitler gibi farklı bakteri türleri içeren heterotrofik eupacteria’ları içerir.

Monera Alemindeki Canlılara Örnekler

 • Actinomyces
 • basil
 • Bacteroides
 • Bordetella
 • Campylobacter
 • Klamidya
 • Clostridium
 • Corynebacterium
 • E.coli
 • Enterobacteriaceae
 • hemofili
 • Helicobacter
 • Klebsiella
 • Legionella
 • Listeria
 • Moraxella
 • Mikoplazma
 • Neisseria
 • Nostoc
 • prokloron
 • değişen şey
 • Pseudomonas
 • Rickettsia
 • zehirlenmeye neden olan mikrop
 • Shigella
 • Stafilokok
 • Streptokok
 • Treponema

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here