Moleküler Biyoloji Nedir?

Moleküler biyoloji, moleküler düzeyde biyolojik aktivite ile ilgili bir bilim dalıdır.

Moleküler biyoloji alanı biyoloji ve kimya ile ve özellikle genetik ve biyokimya ile örtüşmektedir. Moleküler biyolojinin önemli bir alanı, çeşitli hücresel sistemlerin DNA, RNA ve protein sentezi işlevine göre nasıl etkileştiğini anlamakla ilgilidir.

Moleküler biyolojide kullanılan spesifik teknikler alana özgüdür, fakat aynı zamanda genetik ve biyokimya ile ilgili yöntemler ve kavramlarla birleştirilebilir, bu yüzden bu disiplinler arasında büyük bir fark yoktur.


Bununla birlikte, alanlar birbirinden bağımsız olarak düşünüldüğünde, biyokimya, canlı organizmalarda yer alan kimyasal materyaller ve temel süreçlerle ilgilidir. Biyomoleküllerin rolü, işlevi ve yapısı, biyokimyasallar ve biyomoleküllerin üretiminin ardındaki kimya gibi biyokimyacılar arasındaki temel odak alanlarıdır.

Genetik, genlerin, genellikle “knock-out” çalışmaları ile incelenen canlı organizmalar üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Burada, hayvan modellerinin “vahşi tip” ya da normal fenotipe kıyasla bir ya da daha fazla gen içermemeleri amaçlanmıştır.

Moleküler biyoloji, çoğaltma, transkripsiyon, çeviri ve hücre işlevi gibi süreçlerin arkasındaki moleküler mekanizmalara bakar. Moleküler biyolojinin temelini tanımlamanın bir yolu, genlerin RNA’ya nasıl kopyalandığını ve RNA’nın daha sonra proteine ​​nasıl çevrildiğini anlamaktır. Bununla birlikte, bu basitleştirilmiş resim, RNA rolleriyle ilgili yeni keşifler nedeniyle yeniden gözden geçirilmekte ve gözden geçirilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here