Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki ortak özellikleri daha önceki yazımızda ifade etmiştik. Bu yazımızda Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasındaki farkları maddeler halinde ifade edeceğiz. Mayoz ve mitoz bölünmenin tanımını tekrar hatırlayalım. Mayoz bölünme, diploit bir hücrenin bölünecek kadar büyümesiyle gamet adı verilen 4 adet haploit hücreye dönüşmesi sağlayan 2 aşamalı hücresel bir süreç olarak adlandırılmaktadır. Mitoz bölünme ise bir ana hücrenin bölünerek 2 yeni hücre meydana getirmesine denilmektedir.

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

 • Mitoz bölünme sonunda iki yeni hücre meydana gelir. Mayoz bölünmenin sonunda ise dört adet yeni hücre meydana gelmektedir.
 • Mitoz bölünme çok hücreli canlıların vücut hücreleri içerisinde görülmektedir. Mayoz bölünme ise çok hücreli canlıların üreme hücrelerinde görülmektedir.
 • Mitoz bölünme canlının hayatı boyunca devam eden bir bölünme iken mayoz bölünme canlının üreme dönemi boyunca gerçekleşmektedir.
 • Mitoz bölünme canlılar için önemi kalıtsal devamlılık iken mayoz bölünmenin canlılar için önemi kalıtsal çeşitliliği sağlamasıdır.
 • Mitoz bölünme olayı içerisinde kromozomlar arasında parça değişimi gözlenmezken, mayoz bölünmede parça değişimi görülmektedir.
 • Mitoz bölünme canlı vücudunun tüm doku ve organlarında olurken, mayoz bölünme ise sadece üreme organlarında gerçekleşmektedir.
 • Mitoz bölünme çok hücreli yapıya sahip canlılarda büyümeyi, gelişmeyi ve bunlara ek olarak tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlarken, mayoz bölünme ise çok hücreli yapıya sahip canlıların üreme hücrelerinin oluşumda rol almaktadır.
 • Mitoz bölünmede meydana gelen hücreler kalıtsal olarak birbirinin kopyasıdır. Mayoz bölünmede ise meydana gelen 4 hücrede birbirinden kalıtsal özellik olarak farklıdır.
 • Mitoz bölünme olayında çekirdek ve sitoplazma sadece birkez bölünürken, mayoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünmektedir.
 • Mitoz bölünmede parça değişimi olarak adlandırılan krossing-over gerçekleşmezken, mayoz bölünmede krossing-over gözlenmektedir.
 • Mitoz bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı aynı kalırken, mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya inmektedir.
 • Mitoz bölünme evrelerinde sinapsis ve tetrat meydana gelmezken, mayoz bölünmede sinapsis ve tetratlar meydana gelmektedir.

Mayoz bölünme, mitoz bölünme ve diğer biyoloji konuları hakkında tüm bilgiler sitemiz içerisinde yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here