Mitokondri ve Kloroplast Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler

Mitokondri ve kloroplat arasındaki farklar ve ortak özellikleri hakkında bilgi vermden önce kısaca mitokondri ve kloroplastı tanımlayalım.

Mitokondri, mitos (iplik) ve khondrion (tane) kelimelerinden terilmiş, sitoplazma organelleri arasında yer alan çift zar yapısına sahip ve kendine ait DNA’sı bulunan enerji üretim merkezidir.

Kloroplast, bitkilerin genç gövde ve dallarında bulunan, yapısında bulunan klorofil pigmenti nedeniyle bitkiye yeşil rengini veren ve bitkinin fotosentez olayını gerçekleştiren sitoplazma organelidir.

Mitokondri ve Kloroplast Arasındaki Farklar

 • Mitokondri organeli oksijenli (aerobik) solunum gerçekleştirirken, kloroplast fotosentez olayını gerçekleştirmekedir.
 • Mitokondri hücre içerisinde gece ve gündüz aktif olarak çalışırken, kloroplast yalnızca ışığın olduğu zaman diliminde çalışmaktadır.
 • Mitokondri oksidatif ve substrat düzeyinde fosforilasyon yaparak ATP elde ederken, kloroplast yalnızca fotofosforilasyon ile atp elde etmektedir.
 • Mitokondri, solunum reaksiyonları ile ATP üretirken, kloroplast ışık enerjisi ile ATP üretmektedir.
 • Mitokonrinin iç zarı kıvrımlı bir yapıya sahipken, kloroplastın iç zar yapısı düz bir yapıya sahiptir.
 • Mitokondri organelinde klorofil pigmenti yer almazken, kloroplast organelinde klorofil pigmenti yer almaktadır.
 • Mitokondri, organik maddeleri inorganik maddeler kadar parçalarken, kloroplast inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürmektedir.
 • Mitokondri, oksijen tüketir ve su üretir, kloroplast karbondioksit ve suyu kullanır ve oksijen üretir.

 • Mitokondri, ortamın pH’sını düşürürken, kloroplast ortam pH’sını arttırır.
 • Mitokondri, turgor basıncını arttır ve osmotik basıncı düşürür, kloroplast ise turgor basıncını düşürür ve osmotik basıncı arttırır.
 • Mitokondri, hem bitki hemde hayvan hücrelerinde bulunurken, kloroplast yalnızca bitki hücrelerinde bulunur.
 • Mitokondri iç yapısında matriks ve krista yapıları bulunurken, kloroplastta ise stroma ve tilakoid bulunmaktadır.

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri

Mitokondri ve Kloroplast Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler – PDF

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here