Mikrotübül Nedir? Özellikleri ve Görevleri

Mikrotübül, esas olarak hücrenin desteklenmesine ve şekillenmesine yardımcı olmak için işlev gören elyaflı, oyuk çubuklardır. Ayrıca, organellerin sitoplazmada hareket edebileceği yollar olarak da işlev görürler. Mikrotübüller tipik olarak tüm ökaryotik hücrelerde bulunur ve hücre iskeletinin yanı sıra silia ve flagella’nın bir bileşenidir . Mikrotübüller protein tübülinden oluşur .

Mikrotübül Özellikleri ve Görevleri

Mikrotubüller bir hücrede hareket etmede büyük rol oynamaktadır .

Hücrenin bölünmesine yardımcı olan mikrotübül liflerinin örnekleri polar lifleri ve kinetokor lifleri içerir.


Mikrotübül, aynı zamanda, merkezkaçlar ve asterler diye adlandırılan hücre yapılarını oluştururlar. Bu yapıların her ikisi de hayvan hücrelerinde bulunur, bitki hücrelerinde yoktur. Centrioller, 9 + 3 paterninde düzenlenmiş mikrotübüllerden oluşan gruplardan oluşur. Asters, hücre bölünmesi sırasında her bir çift çifriğin çevresinde oluşan yıldız şeklindeki mikrotübül yapılardır. Centrioles ve asters, hücre bölünmesi sırasında kromozomları hareket ettiren iğ iplikçikleri grubunun düzenlenmesine yardımcı olur. Bu, her kızı hücrenin mitoz veya mayozdan sonra doğru sayıda kromozom almasını sağlar . Centrioller aynı zamanda sperm hücrelerinde gösterildiği gibi hücre hareketine izin veren siliyeri ve flamalıyı oluştururlar ve akciğerleri ve kadın üreme kanalını hizalayan hücreler .

Hücre hareketi, aktin filamentlerinin ve mikrotübüllerin ayrılması ve yeniden birleştirilmesi ile başarılır. Aktin filamentleri veya mikrofilamentler, hücre iskeletinin bir parçası olan katı çubuk liflerdir. Miyozin gibi motor proteinleri, aktin filamentleri boyunca hareket ederek, hücre iskeletinin lifleri birbirinin yanından geçmesine neden olur.

Mikro tüpler ve proteinler arasındaki bu hareket, hücre hareketini üretir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here