Mikroskobik Canlıların İsimleri (10 Tane)

Genellikle tek bir hücreden oluşan ve değişimlere karşı aşırı hassasiyeti olan ve gözle görülmeyecek kadar küçük olan canlılar mikroskobik canlılar olarak nitelendirilebilir.

Besin zinciri ve dünyamız için hayati önem taşırmaktadırlar. Bunlar deniz ürünleri ağının temelidir ve doğrudan veya dolaylı olarak açık denizdeki diğer her şey için besindir. Bu mikroskonik canlıların bir kısmı insan sağlığı açısındandan oldukça zararlıdır.

Mikroskobik organizmaların Dünya atmosferini korumada da da önemli rölü bulunmaktadır. Karbondioksiti uzaklaştırarak ve bulut topluluklarının oluşmasına yardımcı olan kimyasal maddelerin salınmasına yardımcı olmaktadır. Bilim adamları, Antarktika bölgesindeki mikroskobik organizmaları inceleyip atmosferde gerçekleşecek olan değişiklikleri ve ozon tabakasının azalıp azalmadığını anlayabiliyorlar.


Mikroskobik canlıların isimleri aşağıdaki canlı alemlerinin alt türleri içerisinde yaşayan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu Nedenle tek tek isimleri yazmak çok zor olduğu için biz bu şekilde isimlendirdik.

 • Bakteriler,
 • Terliksi hayvanlar,
 • Amipler,
 • Kamçılı hayvanlar (öglenalar)
 • Küfler
 • Maya mantarları
 • zooplanktonlar
 • protozoalar
 • fitoplanktonlar
 • Virüsler
 • Arkealar

Yararlı Mikroskobik Canlıların isimleri (10 Tane) 

 1. Lactobacillales: Laktik asit üretemini gerçekleştiren bir bakteridir.    
 2. Fotosentetik bakteriler: Fotosentez gerçekleştiren bakteriler.
 3. Fermenting fungi
 4. Maya bakterileri: Yoğurt, hamurun mayalanmasını sağlayan bakteridir.   
 5. Aktinobakteriler   
 6. Entomopatojen Fungus: Fayda sağlayan bir mantar çeşitidir. 
 7. Purpureocillium: Faydalı bir mantar çeşitidir.    
 8. Mikoriza: Bitkiler açısından faydalı olan bir mantar çeşitidir.
 9. Lactobacillus Acidophilus: Canlılar açısından faydalı olan bir bakteri çeşitidir.   
 10. Lactobacillus Reuteri: İlaç üretiminde kullanılan bir bakteri türüdür.

Zararlı Mikroskobik Canlıların isimleri (10 Tane) 

 1. Streptococcus Pyogenes: Boğaz ağrısı ve cilt hastalıklarına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra çok ekstrem durumlarda ölümcül olabilmektedir.
 2. Neisseria Gonorrhoeae: Bel soğukluğunun oluşmasına sebep verdiği bilinmektedir.  
 3. Cobacterium Tuberculosis: Tüberküloza neden olduğu bilinmektedir.
 4. Acinetobacter Baumanni: Menenjit ve idrar yolu enfeksiyonu neden olan bir mikroskobik ccanlıdır.  
 5. Echerichia Coli (E.Coli): Bu mikroskobik canlı menenjit, idrar yolu enfeksiyonu ve ishale sebep olduğu kanıtlanmıştır.  
 6. lebsiella Pneumoniae: 1886 yılında ilk kez tespit edilmiş olan bu canlı akciğer enfeksiyonuna sebep olduğu bilinmektedir.
 7. Clostridium Difficile: 1935 yılında tespit edilmiş olan bu mikroskobik canlı İshal sorunu neden olmaktadır.
 8. Seudomonas Aeruginosa: 1872 yılında tespit edilen bu mikroskobik canlı vücut içerisinde çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır. 
 9. Burkholderia Cepacia: Zatürre (Akciğer iltihaplanması) rahatsızlığına neden olmaktadır. Burkholderia Cepacia İlk olarak 1949 yılında tespit edilmiştir.
 10. Staphylococcus Aureus: Zatürre hastalığına ve et bozukluklarına bwswb olmaktadır. Bu bakteri İlk kez 1884 yılında tespit edilmiştir.

Çok tehlikeli olan mikroskobik hayvanların isimleri (9 Tane)

 1. Pyemotes tritici
 2. Dermatophagoides farina
 3. Brevipalpus phoenicis
 4. Tuckerella sp
 5. Aceria anthocoptes
 6. Heterodera glisin
 7. Leptinotarsa ​​decemlineata
 8. Copepod
 9. Vibrio cholerae

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here