Lokus Nedir?

Genetik, kalıtım ve genetik hesaplamala alanlarında lokus, bir genin alelelerinden biri veya DNA (deoksiriboz nükleik asit) dizisinin kromozom üzeribnde bulunduğe yere veya DNA üzerindeki fiziksel konumuna verilen addır. Kısaca biyoloji biliminde lokus, kromozom üzerinde genlerin bulunduğu özel yerler (konum) olarak tanımlanabilir. Lokus üzerindeki DNA dizisinin herhangi bir varyantına ise alel denilmektedir.

Kromozom, DNA’nın etrafını “histon” proteinlerinin sarmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimler olarak tanımlanır. Gen ise, bir kalıtım birimidir yani bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Gen olarak ifade ettiğimiz bu yapıların kromozom üzerindeki konumuna lokus denir.


Ancak unutulmamalıdır. Bir genin konumu tam olarak bilinmesi zordur. Bazı biyoloji kaynaklarında ‘lokus nedir?’ sorusunun anlamı ve tanımı ifade edilirken, bir genin kromozom üzerindeki özel konumu olarak düşünüldüğü yer diye tanımlanır.

 

 

LOKUS NEDİR? – PDF


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here