Lizozom Ne İşe Yarar?

Bir lizozomun üç ana işlevi vardır: makromoleküllerin (karbonhidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitlerin) parçalanması/sindirimi, hücre zarının onarımları ve bakteri, virüs gibi yabancı maddelere karşı tepki vermek. Gerekli olan besin hücre tarafından yenildiğinde veya absorbe edildiğinde lizozom, şekerler ve proteinler içeren kompleks molekülleri, hücrenin hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyulan kullanılabilir enerjiye parçalamak için enzimlerini serbest bırakır. Yiyecek sağlanmazsa, lizozomun enzimleri gerekli besinleri elde etmek için hücre içindeki diğer organelleri sindirir.

Hayvan hücrelerinin sindirim bileşeni ve organel geri dönüşüm tesisi olma rollerine ek olarak, lizozomların endomembran sisteminin bir parçası olduğu düşünülmektedir. Lizozomlar ayrıca hidrolitik enzimlerini, hücreye girebilecek patojenleri (hastalığa neden olan organizmalar) yok etmek için kullanırlar. Buna güzel bir örnek, vücudunuzun bağışıklık sisteminin bir parçası olan makrofaj denilen bir grup beyaz kan hücresinde ortaya çıkar. Fagositoz veya endositoz olarak bilinen bir işlemde, makrofajın plazma zarının bir kısmı istila eder (katlanır) ve bir patojeni yutar. İçindeki patojen ile istila edilmiş bölüm daha sonra kendisini plazma zarından ayırır ve bir vezikül haline gelir. Vezikül, lizozomla birleşir. Lizozomun hidrolitik enzimleri daha sonra patojeni tahrip eder.

Bir lizozom, membranı oluşturan lipidlerden ve membran içindeki enzimleri oluşturan proteinlerden oluşur. Genellikle, lizozomlar 0.1 ila 1.2μm arasındadır, ancak büyüklük hücre tipine göre değişir. Bir lizozomun genel yapısı, tek katmanlı bir zarla çevrili bir enzim koleksiyonundan oluşur. Zar, yapısının çok önemli bir yönüdür, çünkü onsuz lizozom içindeki yabancı maddeleri parçalamak için kullanılan enzimler sızıntı yapar ve tüm hücreyi sindirerek ölmesine neden olur.


Lizozomlar hemen hemen her hayvan benzeri ökaryotik hücrede bulunur. Hayvan hücrelerinde çok yaygındır, çünkü hayvan hücreleri yiyeceği aldığında veya emdiğinde, yiyeceği sindirmek ve enerjiyi enerji olarak kullanmak için lizozomlarda bulunan enzimlere ihtiyaç duyarlar. Öte yandan, lizozomlar bitki hücrelerinde yaygın olarak bulunmaz. Bitki hücrelerinde lizozomlara ihtiyaç yoktur, çünkü lizozomların genellikle hücreden sindireceği büyük / yabancı maddeleri tutmak için yeterince sert hücre duvarlarına sahiptirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here