Lipitlerin (Yağların) Özellikleri ve Çeşitleri

Lipit (yağ) nedir? Lipitlerin (yağlar) çeşitleri neledir? Lipitlerin (yağların) özellikleri nelerdir? Yazımızda lipitlerin (yağların) özellikleri ve çeşitleri kısa bir özet şeklinde ele alınmıştır.

Yapılarından karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), fosfor (P), azot (N) atomları bulunduran, yüksek vizkoziteye sahip, suyla karışmayan ve yapıtaşları yağ asitler ile gliserol olan maddelere yağ (lipit) denilmektedir. Azot (N) ve fosfor (P) molekülleri bazı yağ çeşitlerinde bulunmaktadır. Lipitler (yağlar) yapılarında çok fazla hidrojen bulundururlar.Lipitler (yağlar) ester bağları ile birlerine bağlıdırlar. Lipitler (yağlar) suda çözünmezler, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Yağlar (lipitler)’in diğer organik moleküllerden farklı olarak depolandıkları bir dokuları bulunmaktadır.

Lipitlerin Çeşitleri


a. Trigliseritler (Nötral yağlar)
    – Doymuş yağ asitleri
    – Doymamış yağ asitleri
b. Fosfolipitler
c. Steroitler

NOT: Bazı kaynaklarda lipilerin (yağların) çeşitleri yada sınıflandırılması yapılırken yağ asitlerinide bir çeşit olarak yazarlar.

Lipitlerin ( Yağların ) Özellikleri

  • Lipitlerin (yağların) yapılarında karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve bazı yağ çeşitlerinde fosfor (F) ve azot (N) molekülleri bulunur.
  • Lipitlerin (yağların) yapı taşları (monomer) yağ asitleri ve gliserol’dür.
  • Lipitlerin (yağların) yapıtaşları yani monomerleri arasında ester bağı bulunmaktadır.
  • Lipitlerde (yağların) çok fazla hidrojen bulunmaktadır.
  • Lipitlerin (yağların) oksijenli solunum ile parçalanmaları sonucu bol enerji ve bol miktarda su açığa çıkar.
  • Lipitlerin (yağların) suda çözünme özelliği yoktur.
  • Lipitler (yağlar) eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler.
  • Lipitlerin (yağların) diğer organik moleküllerden farklı olarak depolandıkları yağ dokusu bulunmaktadır.

Yeni biyoloji aracılığıyla tüm konulara sitemiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2 YORUMLAR

Comments are closed.