Kopya Koyun Dolly Neden ve Nasıl Kopyalandı?

Memelilerle çalışan araştırmacılar, embriyodan gelişimin ilk evresinde alınan çekirdekleri ya da hücreleri kullanmak suretiyle hayvanları klonlamayı başardı. 1997 yılında, ‹skoçyalı araştırmacı Ian Wilmut ve arkadaşları, bir koyunun meme hücresinden alınan çekirdeği başka bir koyundan alınan döllenmemiş yumurta hücresine naklederek ergin bir koyunu klonladı. Bu araştırmacılar;

  • Meme hücrelerini, hücre döngüsünün durmasına yol açan bir ortamda kültüre alarak çekirdeğin geriye farklılaşmasını başardı.
  • Döngü, G1 kontrol noktasında durdu ve hücreler G0 “dinlenme” evresine girdiler.
  • Bu hücreleri, çekirdekleri çıkartılmış olan koyun yumurta hücreleriyle kaynaştırdılar.
  • Meydana gelen diploit hücreler önce embriyoları meydana getirmek üzere bölündüler
  • Oluşan bu embriyolar, araştırmacılar tarafından taşıyıcı ana koyunlara nakledildi.
  • Bu embriyolardan bazıları başarılı bir şekilde normal gelişimi tamamladı.

“Dolly” adı verilen ilk kopya koyunun kromozomal DNA’sının, çekirdeği veren koyununkiyle, gerçekten de özdeş (aynı) olduğunu DNA analizleri
göstermiştir. (Daha sonra gerçekleştirilen deneyler, Dolly’nin mitokondriyal DNA’sının, beklendiği gibi, yumurta hücresini veren koyundan geldiğini göstermiştir).

Ülkemizde de ‹stanbul üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda önce Oyalı ve Zarife adı verilen kopya koyunlar üretildi. Sonraki çalışmalarda da kopyalama yöntemiyle Efe adı verilen buzağı üretildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here