Kontrol Çaprazlaması

Çekinik gen, baskın genle birlikte bulunduğunda baskın fenotip ortaya çıkar. Bu nedenle fenotipi çekinik olan bir bireyin genotipi homozigot çekiniktir (ss). Fenotipi baskın olan bir bireyin, genotipinin homozigot mu (SS), heterozigot mu (Ss) olduğu ancak kontrol çaprazlamasıyla belirlenebilir.

Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli birey ile çekinik fenotipli birey arasında yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlaması denir.

Örneğin bezelyelerde yuvarlak tohumlu olma baskın, buruşuk tohumlu olma ise çekiniktir. Buruşuk tohumlu bezelyeler homozigot (yy) tur.


Yuvarlak tohumlu bezelyelerin homozigot (YY) mu, heterozigot (Yy) mu olduğunu öğrenmek için, yuvarlak tohumlu bezelyelerle buruşuk tohumlu olan bezelyeleri çaprazlamak gerekir.

Çaprazlama sonucu oluşan döllerin hepsi yuvarlak tohumlu ise yuvarlak tohumlu olan atanın homozigot (YY) olduğu anlaşılır. Yarısı buruşuk, yarısı yuvarlak tohumlu olursa da yuvarlak tohumlu atanın heterozigot (Yy) olduğu belirlenir.

GENETİK (KONU ANLATIMI) İÇİN TIKLAYIN…


CEVAP : Siyah ve uzun kıllı olma baskın özelliklerdir. Bu özelliklere sahip olan ana ve babadan, çekinik özellikte (beyaz ve kısa kıllı) bireylerin oluþması, ebeveynlerin her ikisinde de çekinik genlerin bulunduğunu gösterir.

Siyah Uzun (Ss Uu) x Siyah Uzun (Ss Uu)

F1 dölü
S U : siyah uzun kıllı(9/16)
S u : siyah kısa kıllı(3/16)
s U : beyaz uzun kıllı(3/16)
s u : beyaz kısa kıllı(1/16)


Bu nedenle cevap :B

KONTROL ÇAPRAZLAMASI – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here