Komünite Nedir?

Belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara komünite denir. Komüniteler fiziksel çevreleriyle birlikte ekosistemleri oluştururlar.

Komüniteler sadece bitkisel, hayvansal ve mikroorganizma toplulukların-dan oluştuğu gibi, hepsinin karışımından da oluşabilir. Komüniteler kendilerinden daha büyük bir sistem olan ekosistemin canlı bölümünü oluştururlar.

Komüniteler bulundukları ortama göre, karasal, denizel ve tatlı su komüniteleri olmak üzere üç büyük grupta toplanırlar. Bir komünitedeki tür sayısı o bölgedeki çevresel koşulların etkisi altındadır.


Bir komünitenin bulunduğu ortamda çevresel koşullar ne kadar çeşitli ise tür sayısı da o denli fazladır. Yaşam koşulları türlerin çoğu için, en uygun olan sınırdan uzaklaştıkça tür sayısı azalır. Buna karşılık belli bir kaç türe ait birey sayısı artar.

Komüniteyi oluşturan türlerle, bunlara ait bireylerin bolluğu arasında da bir ilişki vardır. Genellikle belli sayıdaki türler yüksek sayıda bireyle, diğer türler ise az sayıda bireyle temsil edilmektedir.

Komünitelerdeki tür ve birey sayısı bölgeden bölgeye değiştiği gibi ortamdan ortama da değişk. Örneğin tropiklerdeki bir nehir ağzı, kuzeyde bulunan bir nehir ağzından hem tür çeşidi, hem de birey sayısı bakımından daha zengindir.

Komünitelerdeki Değişimler

Komünitelerin en önemli özelliklerinden birini değişim özelliği oluşturmaktadır. Zamana bağlı olarak meydana gelen bu değişimler iki türlü olur. Birincisi SÜKSESYON, ikincisi ise DÖNGÜLÜ DEĞİŞİMLERdir.


1- Süksesyon (Baskın Türlerin Değişmesi)

Belirli bir bölgede çeşitli türlerin belli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmalarına denir. Süksesyonlar birincil ve ikincil süksesyon olmak üzere iki gruba ayrılır. İkincil süksesyon daha yaygın olup, ekosistemlerin kısmi zarar görmesinden kaynaklanır. Örneğin; aşırı otlatma, kesim, yangın gibi nedenlerle bozulmuş bir ekosistemin yeniden kendini tamamlaması gibi. Birincil süksesyon ise daha önce hiçbir canlı türünün bulunmadığı ortamlarda ekosistemin meydana gelmesidir.

2- Döngülü Değişmeler

Bu değişimler küçük çaplıdır ve bütün komünitelerde defalarca tekrarlanır. Komünite içerisindeki türlerin dönüşümlü olarak birbirinin yerini almasıdır. Bir anlamda, süksesyonun hızlı ve kısa süreli olmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here