Kollenkima

Kollenkima nedir? Bitkilerde kollenkima çeşitleri nelerdir? Kolenkima ögrevleri nelerdir? Kollenkima özellikleri nelerdir? Kollenkima canlı mı? Kollenkima fotosentez yapar mı? Kollenkima hakkında tüm bilgiler maddeler halinde ve başlıklar halinde yazımız içerisinde yer almaktadır.

Bitkilere eğilme, bükülme veya çarpmaya karşı direnç kazandırarak mekanik destek olan ve çeperleri kalınlaşmış hücre topluluğuna kollenkima denilmektedir.

Bitkisel doku olan kollenkima canlı bir yapıya sahip olmakla birlikte bitkinin büyümekte olan kısımlarına dirençlik kazandırmaktadır. Gerilme, kıvrılma ve esneme gibi yeteneklere sahiptir. Bu yetenekleri aracılığıyla bitkiye mekanik destek sağlamaktadır.


Kollenkima, bitkilerin, çiçek sapı, yaprak sapı, yaprak orta damarı ve bitkinin genç gövdelerinde yer alan bir bitkisel dokudur. Kollenkima bitkinin büyümesini engellemeden ona desteklik sağlamaktadır.

Kollenkima hücreleri bir yandan yüzetlerini arttırırken diğer yandan hücre çeperlerinin kalınlaşmasını sağlayarak bulunduğu organın uzamasını sağlamaktadır.

Kollenkima hücrelerinin çeper kalınlığı parankima hücrelerindeki çeper kalınlığından daha fazladır. Hücre çeperlerinin kalınlaşması selüloz ve pektinin birikmesi ile oluşmaktadır. Ancak bu hücrelerin çeperlerinin kalınlaşması düzgün değildir.

Kollenkima canlı mı? Kollenkima hücrleri canlıdır. Çünkü yapısı içerisinde canlı olmasını gerektirecek tüm yapılar bulunmaktadır.


Kollenkima fotosentez yapar mı? Bu sorunun yanıtı aslında yazımızın tümünü okumanız durumunda kendiliğinden çıkacaktır. Ancak yinden biz cevaplayalım. Kollenkima fotonsetez yapar, çünkü yapısında kloroplast bulunmaktadır.

Kollenkima Özellikleri ve Görevleri 

 • Kollenkima dokuları canlıdır.
 • Bitkilerin büyümekte olan kısımlarına destek olmaktadır.
 • Bitkiye gerilme, kıvrılma ve esneme gibi özellikler sağlamaktadır.
 • Bitkilere mekanik desteklik sağlamaktadır.
 • Bitkilerin, çiçek sapı, yaprak sapılarında, yaprakların orta damarlarında ve bitkilerin genç gövdelerinde bulunmaktadır.
 • Kollenkima hücreleri bitkinin bir yandan yüzeylerinin büyümelerini sağlarken bir yandan da hücre çeperlerinin kalınlaşmasını sağlayarak bitkinin boyuna büyümesine yardımcı olmaktadır.
 • Kollenkima hücrelerinin çeper kalınlığı parankima (temel) hücrelerinden daha kalındır.
 • Kollenkima hücrelerinin hücre çeperlerinin kalınlaşması selüloz ve kitin ile olmaktadır.
 • Kollenkima dokusundaki hücre çeperleri kalınlaştıkları yere göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar köşe kollenkiması ve levha kollenkimasıdır.

BİTKİLERDE KOLLENKİMA ÇEŞİTLERİ 

 • Köşe Kollenkiması
 • Levha Kollenkiması

Köşe Kollenkiması

Çeper kalınlaşması eğer kollenkima hücrelerinin köşelerinde gerçekleşiyorsa buna köşe kollenkiması denilmektedir. Kalınlaşmayı sağlayan maddeler ya hücrelerin köşelerindedir yada yaprak saplarının çevresindedir.

Levha Kollenkiması

Bazı durumlarda kollenkima hücrelerinde çeper kalınlaşması bir yüzey boyunca meydna gelmektedir. Bu tür çeper kalınlaşmasına levha kollenkiması denilmektedir. Levha kollenkiması genellikle bitkilerin gövde kısımlarında meydana gelmektedir.


KOLLENKİMA – PDF

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here