Kloroplast Yapısı

Bitkinin yaprak ve gövde gibi fotosentetik kısımlarında bulunan, karbonhidrat, yağ, lipid, klorofil, RNA ve DNA gibi kimyasal yapısı bulunan sitoplazma organeline kloroplast denilmektedir.

 • Mikroskop ile görülebilecek kadar küçük yapıya sahip olan kloroplast, birbiriyle ilişkili yapılardan birlikte fotosentez olayını gerçekleştirmektedir.
 • Yaprakların mezofil olarak adlandırılan dokusunda 30 ila 40 kadar kloroplast hücresi bulunmaktadır.
 • Kloroplast yapısı içerisinde %50 protein, %30 lipit, %5 ila %10 arasında pigment maddeleri ve karbonhidrat, DNA, RNA gibi organik bileşikler bulunmaktadır.
 • Kloroplast yapısı içerisinde dikkat çeken önemli noktalardan biri klorolastın kendine ait bir DNA‘sının olmasıdır.
 • Kloroplast lipit ve protein gibi maddelerden oluşan lamelli bir yapıya sahiptir.
 • Kloroplast yapısı içerisinde madde alış verişini kontrol eden seçici geçirgen özelliğe sahip çift zar yapısı bulunmaktadır.
 • Kloroplast yapısı içerisinde tilakoit zar sistemi olarak adlandırılan bu yapı ara madde içerisinde gömülüdür. Disk görünümündeki tilakoitler madeni para görünümünde ve üst üste dizilmiş durumdadır. Üst üste dizilmiş bu yapılara granum denilmektedir. Granumları ara lamellerle birbirine bağlanmaktadır. Bu sayede daha fazla güneş ışığını emerek daha fazla fotosentez gerçekleşmesini sağlamaktadır.
 • Tilakoit zar sisteminde klorofil, ksantofil ve karoten gibi renk pigmentleri bulunmaktadır. Bu renk pigmentleri burada bulunması fotosentezin ışığa bağımlı tepkimlerinin bu kısımda gerçekleşmesini sağlamaktadır.
 • Kloroplat yapısı içerisinde bulunan granumları çevreleyen stroma adında sıvılar bulunmaktadır. Stroma sıvısı içerisinde DNA, RNA,ribozomlar ve fotosentez için ihtiyaç duyulan enzimler bulunmaktadır.
 • Ribozom yapısı içerisinde bulunan DNA, RNA ve ribozom ile kloroplast organeli hem işlevleri için gerekli olan proteinleri üretir hemde kendi kendini eşlemektedir.
 • Stroma olarak adlandırdığımız sıvının içerisinde çeşitli lipit damlacıkları ve nişasta taneleri bulunabilmektedir. Bu sayede taneler sayesinde fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri bu kısımda gerçekleşir.

Kloroplast Yapısı 

 • Mitokondri organeli gibi çift zarlı bir yapıya sahip ve kendine ait DNA’sı bulunmaktadır.
 • İç zar ve dış zar olarak ikiye ayrılan zar yapısı bulunmaktadır. Bu her iki zarda esnek ve düz özelliklere sahiptir.
 • Kloroplatın iç kısmını dolduran sıvıya stroma denilmektedir.
 • Stroma içerisinde tilakoit zar sistemi olarak adlandırılan yapı bulunmaktadır.
 • Tilakoit zar isteminde granum adı verilen yapılar bulunmaktadır. Granumlar bozuk para görünümünde üst üste dizilmiş lamel adı verilen yapılardan oluşmaktadır. Granumlarn her birime lamel denilmektedir.
 • Lamellerin yapısı içerisinde protein, yağ ve karbonhidrat bulunmaktadır.
 • Klorofil ve diğer pigmentler granum lamelleri arasında yağa tutunmuş durumda bulunmaktadır. Klorofil pigmenti güneş ışığını emerek ışık nerjisini kimyasl enerjiye çevirmektedir. Ayrıca klorofil pigmentleri bitkiye yeşil renginide vermektedir.
 • Granumlar arasındaki bağlantıyı sağlayan ara lamel olarak adlandırılan yapılar bulunmaktadır.
 • Stroma sıvısı içerisinde DNA, RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunmaktadır.
 • Kloroplat organelinin kendine ait DNA’sı, RNA’sı ve ribozomunun olması onun kendi proteinini sentezlemesine ve kendi kendini eşlemesini sağlamaktadır.

Kloroplast yapısı hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık yazımızın devamında klorofil yapısı hakkında kısaca bilgi verme gereksinimi duyduk. Çünkü kloroplast klorofil pigmenti ile birlikte çalışan önemli yapılardan biri ve fotosentezin gerçekleşmesinde önemli role sahiptir.

Klorofil Yapısı

 • Klorofil pigmenti bitkiye ve kloroplast organeline yeşil rengini veren bir moleküldür. Klorofil ışık enerjisini emerek fotosentez olayı için önemli olan bir işlevi gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle klorofil fotosentez olayının başlamasını sağlamaktadır.
 • Klorfil yapısı içerisinde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum bulunmaktadır.
 • Klorofil kloroplastların granum adı verilen yapılarında bulunmaktadır.
 • Klorofile yeşil rengini veren yapı magnezyum (mg) molekülüdür.
 • Klorofil sentezi için demir(Fe) gerekli olmasına karşın klorofil yapısında bulunmamaktadır.
 • Klorofil ışığı absorbe etmektedir. magnezyum pirol fotosentez olayında katalizör görevi görmektedir. Elektron alıp verme yeteneğine sahiptir.
 • Klorofil iki ayrılmaktadır. bunlar Klorofil a ve klorofil b’dir. Bu her iki klorofil tipi arasındaki fark pirol halkasında görülmektedir. Klorofil a bulunan pirol halkalar metil grubu iken, klorofil b’de ise aldehit grubudur.
 • Klorofil a ve klorofil b arasındaki diğer bir fark ise, klorofil a yüksek spektrumlu ışıkta faaliyet gösterirken, klorofil b düşük spektrumlu ışıkta faaliyet göstermektedir.
 • Klorofil a pigment sistemi 1 olarak adlandırılmaktadır. Klorofil b ise pigment sistemi 2 olarak adlandırılmaktadır.
 • Bitkilerin klorofil sentezleyebilmesi için iç ve dış faktörler etkilidir. İç faktörler genelde genetik faktörlerdir. Dış faktörler ise ısı, ışık ve mineraller gibi etkenlerdir. Klorofil geni olmayan bitkilere albino denilmektedir.

Kloroplast Yapısı – PDF

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here