Kemiozmozis (Kemiosmoz) ve Kemiozmotik Hipotez

Kemiozmozis (kemiosmos nedir? Kemiosmotik hipotez nedir? Fotosentezde kemiozmozis hipotez?  Oksijenli solunumda kemiozmozis hipotez? Hakkında detaylı bilgi yazımız içerisinde yer almaktadır.

Kemiozmozis (Kemiosmoz) Nedir?            Hücre içerisinde bulunan artı yüklü hidrojen (H+) iyonlarının seçici geçirgen bir zardan hidrojen yoğunluğunu 2 bölgede dengeleyecek şekilde geçmesine kemiozmozis denilmektedir. Bazı biyoloji kaynaklarında bu olaya kemiosmoz denilmektedir.

Kemiozmotik Hipotez Nedir?
1960 yılında bilim adamı Peter Mitchell tarafından ileri sürülen kemiozmotik hipotez oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimini açıklamaktadır. Bazı biyoloji kaynaklarında Kemiozmozis hipotezi olarak bahsedilmektedir.
Elektron taşıma sistemiyle yapılan elektron nakliyle açığa çıkan serbest enerjinin ATP üretiminde kullanıldığını açıklayarak “Zar yüzeyleri arasındaki proton derişim farkı ATP sentezini sağlar” şeklindeki hipoteze dayandırmaktadır.
Mitokondrinin iç zarı aracılığıyla matriksten membranlar arası boşluğa elektron transportu gerçekleşirken beraberinde proton yani artı yüklü atomlarında transportu gerçekleşir. Bu olaylar sonucunda mitokondrinin iç zarında elektriksel gradient ve pH grandienti meydana gelir. protonların grandienti yani yoğun olduğu tarafa yönelmesiyle oluşan enerji ATP sentezi için yeterli enerji meydana getirmektedir. Ortaya çıkan bu serbest enerjiyi ATP sentetaz enzim kompleksi elektron taşıma sistemi tarafından kullanarak ATP sentezini gerçekleştirir.


TOPLAM 3 SAYFA >

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here