Kanın Pıhtılaşma Mekanizması (Koagülasyon)

Kanın Pıhtılaşması (Kısa Özeti)

Kan damarlarının herhangi bir nedenle kesilmesi veya zedelenmesi durumunda pıhtılaşma reaksiyonları başlar. Eğer kesilen yer küçükse trombositler, tek başına pıhtılaşmayı sağlayabilirler. Büyük bir kesik olması durumunda ise pıhtılaşma reaksiyonları başlar.

Kan damarı kesilince, hasar gören dokudan çıkan tromboblastin ve trombositlerin salgıladığı aktif maddeler trombokinaz enzimini oluşturur.


Trombokinaz, kanda bulunan protrombini, Ca++ iyonlarının yardımıyla trombine çevirir.

Trombinde; fibrinojeni fibrin liflerine dönüştürür.

Fibrin lifleri, damardaki deliği bir sargı bezi gibi sarar ve kan hücreleri bu liflere yapışarak (pıhtı) delik tamamen kapatılmış olur.

Kanın Pıhtılaşması (Geniş Özeti)


Kan pıhtılaşması veya pıhtılaşma, kanamayı durduran biyolojik bir süreçtir. Kan damarlarını kıran bir yüzey hasar gördüğümüzde kan pıhtılaşması hayati önem taşımaktadır. Pıhtılaşma, kanamamızı ölümü önleyebilir ve bizi bakteri ve virüslerden koruyabilir. Bir kan damarı yaralandığında pıhtılar da vücudumuzun içinde oluşur. Burada dolaşım sisteminden kan kaybını önlüyorlar.

Vücudumuz pıhtı yapabilir ve işlerini yaptıktan sonra onları parçalayabilir. Çoğu insanda bu iki faaliyet arasında sağlıklı bir denge korunur. Ancak bazı insanlarda anormal kan pıhtılaşması oluşur ve vücudu pıhtıları kırmaz. Bir kan damarının içindeki büyük pıhtı potansiyel olarak tehlikelidir çünkü damardaki kan akışını engelleyebilir. Açık bir yaralanma göstermeyen ya da kan damarlarını dolaşan iç pıhtılar da tehlikelidir.

Kan koagülasyonu birçok basamak içeren büyüleyici ve karmaşık bir süreçtir. Karaciğer tarafından üretilen ve kan dolaşımına gönderilen proteinler sürecin önemli bir parçasıdır. Proteinler kanımızda vücudun etrafında dolaşır ve her an harekete hazırdır. Harici veya dahili bir hasar, proteinleri aktive eden ve kan pıhtılaşma sürecini harekete geçiren tetikleyici unsurdur.

Hemostaz

Hemostaz, kanamanın durdurulduğu süreçtir. Üç adımdan oluşur.


Vazokonstrüksiyon : Kan kaybını azaltmak için hasar görmüş kan damarlarının daraltılması. Bunun nedeni, damar duvarındaki düz kasılmanın daralmasıdır.

Trombositlerin aktivasyonu: aktif trombositler birbirlerine ve kan damarlarının kırık duvarlarındaki kollajen liflerine yapışarak geçici olarak kan akışını bloke eden trombosit tıkacı oluştururlar. Trombositler aynı zamanda diğer trombositleri çeken ve daha fazla vazokonstriksiyonu uyaran kimyasallar da salmaktadır.

Bir kan pıhtısı oluşumu : pıhtı, trombositleri tutan ve trombosit tıkacından daha uzun ve dayanıklı olan lifleri içerir.

Trombosit Aktivasyon Süreci

Trombosit Aglütinasyon, Aktivasyon ve Birleştirme

Trombositler kanımızdaki küçük hücre parçacıklarıdır. Düzensiz bir şekle sahipler fakat kabaca disk şeklinde. Bunlar, megakaryosit adı verilen kemik iliğindeki daha büyük bir hücreden çıkarak üretilirler. Trombositler kan pıhtıcısının başlamasında önemli bir rol oynamaktadır.


Yaranın iyileşmesindeki ilk adım plateletlerin aktivasyonudur. Trombositler bir kan damarının hasar görmüş duvarına dokunduğunda, bir yara etrafında akan kan içinde türbülansla karşılaşırsa veya kandaki belirli kimyasallarla karşılaşırsa “yapışkan” olurlar. Hasar gören hücrelere bir yarada ve birbirlerine bağlanırlar. Bu aktivasyon süreci boyunca trombositler daha yuvarlak şekil alır ve sivri uçlar geliştirir.

Aktif trombositler, bir yarayı örten ve dolduran bir ağ veya trombosit tıkacı oluştururlar. Fiş geçici olarak kanamayı durdurur ve bir yaraya çok yardımcı acil müdahale eder. Bununla birlikte, oldukça zayıftır ve bir kan pıhtısı tarafından güçlendirilmediği sürece akan kan tarafından uzaklaştırılabilir. Bir tapa içindeki aktive trombositler, kan pıhtılaşma işlemi tarafından gerekli olan kimyasalları serbest bırakır.

Maddeler Halinde Kan pıhtılaşma Sürecinin Özeti

  • Kan pıhtılaşma süreci karmaşıktır ve birçok reaksiyon gerektirir. Bununla birlikte, süreç üç adımda özetlenebilir.
  • Protrombin aktivatörü olarak bilinen bir kompleks , uzun bir dizi kimyasal tepkime ile üretilir.
  • Protrombin aktivatörü, protrombin adı verilen kan proteinini trombin adı verilen başka bir proteine ​​dönüştürür .
  • Trombin, fibrinojen adı verilen çözünür bir kan proteinini, fibrin adı verilen çözünmeyen bir proteine ​​dönüştürür .
  • Fibrin, yara üzerinde sıkı bir örgü oluşturan katı lifler olarak bulunur. Örgü, trombositleri ve diğer kan hücrelerini tutar ve kan pıhtısını oluşturur.
  • Prothrombin ve fibrinojen kanımızda daima bulunur, ancak yaralı olduğumuzda protrombin aktivatörü oluşturuluncaya kadar aktive edilmezler.

Lise düzeyinde, kan pıhtılaşması tartışması genellikle protonombin aktivatörü ile başlar ve oluşumundan önceki önceki adımlar göz ardı edilir veya kısaca özetlenir. Kolej veya üniversite düzeyinde, sürecin daha ayrıntılı bir bilgisi gerekebilir.

Öğrenciler bazen, koagülasyon kaskadının incelenmesinin, özellikle basamaklardaki reaksiyonların ezberlenmesinde zorlandığını bulmuşlardır. Güvenilir bir kaynaktan alınan videolar, kan pıhtılaşma sürecini görsel olarak gösterdikleri ve gerektiğinde duraklatıla bıabildikleri için yararlı olabilirler. Bir videoyu temel alarak notlar oluşturmak ve gerektiğinde bir öğretmenden açıklama isteğinde bulunmak yararlı olabilir. Kaskadın sık diyagramlarını oluşturmak da bir öğrencinin reaksiyonları ezberlemesine yardımcı olabilir.


Bazen farklı kaynaklar koagülasyon kaskadının biraz farklı versiyonlarını sunar. Bunun nedeni, bazı adımların tam olarak bilinmemesi ya da bir sürümün en son keşiflerle güncellenmediği gerçeğidir. Bir eğitim kurumunda kan pıhtılaşma eğitimi alıyorsanız, eğitmeninizin size verdiği koagülasyonun versiyonu “resmi” versiyon olacaktır.

Vücutta Anti-Pıhtılaşma Mekanizması

Kan koagüle etme yeteneği çok önemlidir, ancak uygunsuz bir şekilde oluşursa tehlikeli olabilir. Vücudun bunun olmasını önleme yolları vardır.

Endotel, bir kan damarı duvarının iç kısmını çizen hücrelerin tabakasıdır. Endotelin düz yüzeyi, yaralanma olmadığında pıhtı oluşumunu önler. Buna ek olarak, bir kan damarında maruz kalmış bir kolajen yoktur. Kollajen, dokulara güç sağlayan lifli bir proteindir. Kan kollajenle temas ettiğinde pıhtılaşma süreci uyarılır.

İstenmeyen pıhtının oluşumunu önleyen bir başka faktör, kandaki pıhtılaşma proteinlerinin inaktif bir formda bulunmasıdır. Vücut yaralandığında sadece aktif olurlar.

Protein C adı verilen bir kimyasal madde, aktive olmuş koagülasyon faktörlerinden ikisini inaktive ederek (Factor Va ve Factor Vllla) antikoagülan olarak görev yapar. Protein S, Protein C’nin işini yapmasına yardımcı olur. İki protein, kan pıhtılaşmasını önlemede çok yararlıdır.

Kan pıhtılarının giderilmesi

Bir kan pıhtı fonksiyonuna geldiğinde ve altındaki doku onarıldığında pıhtının çıkarılması gerekir. Buna ek olarak, bir kan damarı içerisindeki herhangi bir pıhtının gemiyi engelleyecek kadar geniş olmaması önemlidir. Neyse ki, vücut bu problemlerle baş edebiliyor.

Fibrinoliz, fibrinin plasmin adı verilen bir enzim tarafından tahrip edildiği süreçtir. Plasmin, fibrin ipliklerini daha küçük parçalara keser ve daha sonra diğer enzimlerle parçalanabilir ve idrarla vücudun dışına atılabilir.

Sağlıklı bir vücut, yaralı olduğumuz zaman kan pıhtılaşması, artık ihtiyaç duyulmadığında pıhtı çıkarma ve pıhtının fazla büyümesini önleme yoluyla bizi korur. Normal pıhtılaşma süreci kesinlikle karmaşıktır, ancak aynı zamanda şaşırtıcıdır. Süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek, araştırmacıların koagülasyonu iyileştirmenin yanı sıra uygunsuz bir şekilde oluşmasını önlemenin yollarını keşfetmenize yardımcı olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here