İzolasyon (Yalıtım) Nedir?

Türleşmede yalıtım, kural olarak zorunludur. Çünkü gen akımı devam eden populasyonlarda, tür düzeyinde farklılaşma oluşmaz.

Bir populasyon belirli bir süre, birbirlerinden coğrafik, ekolojik vb. etkenlerle yalıtılmış alt populasyonlara bölünürse aralarında gen akımı (eşeyli üreme) önlenir. ‹zole bölgelerdeki evrimsel yönelim farklı işler. Buralarda eşeyli üreme ve kalıtsal mutasyonlar ile farklı kalıtsal varyasyonlar meydana gelir. ‹zole bölgelerin koşulları farklı olabileceğinden doğal seçilim de farklı işler. Bir süre sonra üreme ve çiftleşme davranışlarında farklılaşma meydana gelirse izolasyon çok daha etkili duruma gelir. Üreme izolasyonu gelişimin çeşitli kademelerinde olabilir. Bunlar; üreme davranışlarının farklılaşması, üreme dönemlerinin farklılaşması, üreme organlarının farklılaşması, gamet izolasyonu ve melez izolasyonu şeklinde olabilir. Böylece mutasyonlar ve seleksiyonlar sonucunda izole populasyonlar
arasındaki farklar giderek daha da artar. Önce alt türler meydana gelir, daha sonra da türler meydana gelebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here