İnsan Genom Projesi Nedir? Amacı ve Hedefleri

Canlıların kalıtsal özellikleri değiştirilerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan genetik mühendisliği, İnsan Genom Projesinin mimarıdır. Yani bu proje genetik mühendisliğinin işidir.

İnsan Genom Projesi

18 ülkenin destek verdiği, resmi olarak 1 Ekim 1990 tarihinde başladığı ilan edilen bu proje ile ilk planda insan gen haritasının çıkarılması amaçlanıyordu. Başka bir ifade ile bu proje insan genomunun yani DNA nükleotitlerinin sırasının belirlenmesi projesidir. ‹ki ayrı grup tarafından çalışılmış, 2003 yılında taslakları tamamlanmıştır. Sonuçları aynı gün iki farklı dergide yayımlanmıştır. 2006 yılında insan genomunun tamamı çözülmüştür. Bu projenin ilaç ve kimya sanayii uzmanlarına, Alzheimer’den
vereme, kalp hastalıklarından astıma kadar her türlü hastalığı tedavi etme imkanı vereceği düşünülüyor. Projenin tıp bilimini ciddi biçimde değişikliğe uğratarak kanserden depresyona kadar tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde köklü değişimler getirmesi bekleniyor.

İnsan Genom Projesinin Amaçları

 • İnsan genomunda bulunan genlerin belirlenmesi
 • DNA’yı oluşturan yaklaşık 3 milyar baz çiftinin dizisinin belirlenmesi
 • Genler ve fonksiyonları arasındaki bağlantıların bulunması
 • Genlerin kromozomlarda nasıl bir bütün halinde çalıştıklarının saptanması
 • Genetik hastalıkların temeli ve nedenlerinin saptanması

İnsan Genom Projesinin Hedefleri

 • Hangi insanın hangi hastalık için yüksek risk taşıdığı belirlenebilecek ve erken önlem alınabilecek.
 • Kanserde risk altındakiler kolaylıkla belirlenebilecek.
 • Genetik testlerle kalp hastalığı riski taşıyanlar kolayca belirlenebilecek
 • fieker hastalığı gelişimi önceden belirlenebilecek
 • Anne karnındaki bebeğin taşıyabileceği hastalıklar saptanarak gerekli önlemler en erken safhada alınabilecek.
 • Kanserle uğraşan doktorlar direkt hedefe yönelik ilaçlar hazırlayabilecekler.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here