Hücre Organelleri ve görevleri nelerdir?

Hücrenin sitoplazmasında yer alan ve solunum, beslenme, enerji, boşaltım vb. yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yapılara organel denilmektedir.

Hücrenin sitoplazmasın da yer alan organeller mitokondri, koful, kloroplast, ribozom, lizozom, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum, sentrozom ve plastitlerdir.


Hücre organelleri ve görevleri hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmektedir.Hücre organelleri hakkında detaylı bilgi diğer yazılarımızda bulunmaktadır.

Hücre Organelleri ve Görevleri

 • Mitokondrinin görevi Oksijeni kullanarak hücre enerji ihtiyacını sağlamak.
 • Kofulun görevi hücrede fazla miktarda bulunan maddeleri depo etmek.
 • Kloroplastın görevi güneş enerjisi, karbondioksit ve suyu kullanarak kendisi ve bulunduğu hücre için enerji üretmektir.
 • Ribozomun görevi hücre için hayati önem taşıyan protein sentezini gerçekleştirmek.
 • Lizozomun görevi hücrenin içerisinde bulunan yaşlı ve büyük tanecikleri enzimleri ile birlikte parçalamak.
 • Golgi cisimciğinin görevi hücre için gerekli salgı maddelerini üretmek ve depo etmek.
 • Endoplazmik retikulumun görevi hücre içerisinde madde alış verişini sağlamak.
 • Sentrozomun diğer bir adıyla sentriyolun görevi ise hücre bölünmesinin sağlandığı organeldir.
 • Plastitler kloroplast kromoplast ve lökoplast olmak üzere üçe ayrılır. Kloroplast hücreye yeşil rengi verir, kromoplast çiçek ve meyvelere sarı kırmızı ve turuncu rengini verir, lökoplast ise renksizdir.
 • Koful  hücre sitoplazmasın da bulunan keseciklerdir. İçeriisinde artık maddeler ve sindirim enzimlerini barındırmaktadır.
 • Çekirdek hücrenin tam olarak merkezinde bulunan içerisinde hücrenin genetik metaryalini ve işleyişini sağlayan DNA şifrelerinin  olduğu organeldir.

Hücre Organelleri ve Görevleri – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here