Hücre, Doku, Organ, Sistem ve Organizma Arasındaki İlişki

Canlıların hücrelerden oluştuğu bilinmektedir. Hücrelerde çeşitli olayların, belirli bir düzen içinde aksamadan yürümesini sağlayan yapılar bulunur.

Bir hücrede organel ve yapıların belirli bir organizasyon içinden çalıştığını biliyoruz. Milyonlarca hücreden oluşan çok hücreli organizmalarda durum nasıldır? Bu canlılarda vücudun belirli bir düzen içinde iş görmesi için aşağıdaki gibi organizasyon basamakları oluşmuştur.

 • Yapı ve görevleri benzer hücreler bir araya gelerek dokuları,
 • Dokular bir araya gelerek organları,
 • Organlar bir araya gelerek sistemleri,
 • Sistemler bir araya gelerek çok hücreli organizmayı
 • oluşturur.

Şimdi bir bitkide basitten komplekse doğru organizasyon düzeylerini inceleyelim.

 • Molekül: Klorofil birçok atomdan oluşan bir moleküldür.
 • Organel: Parankima dokusuna ait parankima hücresinde bulunan organellerden olan kloroplastta çok sayıda klorofil bulunur.
 • Hücre: Dokular çok sayıda hücreden oluşur.
 • Doku: Yaprak organında bulunan doku çeşitlerinden biri parankima dokusudur. Parankima dokusunun görevlerinden biri güneş enerjisini kullanarak organik besin üretmektir.
 • Organ: Bitkinin besin üretiminden sorumlu yaprak organının içinde farklı dokular bulunur.
 • Organizma: Bitkiler farklı sistemleri bulunan gelişmiş çok hücreli organizmalardır. Gelişmiş bir bitkinin yapısında; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve vb. organlar bulunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here