Heterogami (Eşeyli Üreme Çeşitleri)

Şekil ve büyüklük bakımından birbirinden farklı olan gametlerin birleşmesi sonucu oluşan üreme şekline heterogami denilmektedir.

Eşeyli üreme çeşitleri arasında yer alan heterogami diğer eşeyli üreme çeşiti olan izogaminin tam tersidir. İzogami şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametlerin birleşimi iken heterogami ise şekil ve büyüklük bakımından farklı gametlerin birleşmesiyle oluşmaktadır.

Heterogami eşeyli üremede yer alan gametlerin küçük olanına sperm (erkek ürme hücresi), büyük olan gamete ise yumurta (dişi üreme hücresi) denilmektedir.

Heterogami iki gruba ayrılmaktadır. Algler ve mantarlarda görülen üreme şekline anizogami, hayvanlarda görülen üreme şekline oogami denilmektedir.

Anizogami
– Erkek üreme hücresi (sperm) ile dişi üreme hücresi (yumurta) arasındaki büyüklük farkı fazla olmayan üreme şeklidir.

– Anizogamide yer alan dişi üreme hücresi (yumurta) ve erkek üreme hücresinin (spem) yapısında kamçı bulunmaktadır.
– Anizogami bazı su yosunları, karayosunlar ve eğreltilerde görülmektedir.


Oogami
– Oogami eşeyli üremede yer alan erkek üreme hücresi (sperm) ve dişi üreme hücresi (yumurta) şekil ve büyüklük bakımından birbirinden oldukça farklıdır.

– Oogami’de yer alan erkek üreme hücresi (sperm) küçük ve kamçılı bir yapıya sahiptir.
– Oogami’de yer alan dişi üreme hücresi (yumurta) büyük ve kamçısız bir yapıya sahiptir.
– Oogami üreme şekli hayvanlarda görülmektedir.

ÖNEMLİ BİR NOT:
Bazı biyoloji siteleri ve biyoloji kaynaklarında izogamiyi heterogami çeşitleri adı altında anlatarak ifade etmişlerdir. Bizim elde ettiğimiz kaynaklar doğrultusunda izogami ve heterogamiyi farklı başlıklar altında incelemenin daha faydalı olacağını düşündük. İzogami hakkında bilgi sitemiz içerisinde yer almaktadır.

Eşeyli üreme çeşitleri ve diğer biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here