Hayvanlarda Klonlama

Biyoteknolojik uygulamalarla hayvan hücrelerinde genetik yapının değiştirilmesiyle, hayvanlara yeni özellikler kazandırılır.

Dişi farenin döllenme kanalından çıkarılan zigot, deney tüpüne aktarılır. ınsanda büyüme hormonu içeren hücrenin genini taşıyan DNA parçası, restriksiyon enzimiyle kesilir.


Büyüme hormonu geni taşıyan DNA, mikroenjeksiyon yöntemiyle deney tüpündeki zigotun hücrelerine aktarılır ve böylece rekombinant DNA elde edilir. Gen aktarımı ile oluşan bu fare hücreleri mikropipetle vakumlanır. Daha sonra taşıyıcı anne farenin döl yatağına aşılanır ve gelişmeye bırakılır.

Rekombinant DNA‘ yı bulunduran yumurtalardan meydana gelen fareler normal farelere oranla çok büyük vücutlu olmuştur. Farelerin kuyruğundan alınan hücrelerin DNA analizi yapılmıştır. Bu farelerin insan büyüme hormonu genini taşıdıkları belirlenmiştir. Bu şekilde bir hayvana yeni bir özellik aktarılmış olur.

Örnek SORU; Klonlama yöntemi ile bir koyundan, yeni bir koyunun çoğaltılması sırasında gerçekleştirilen işlemler şekilde gösterilmiştir.


Bu olay sonucunda oluşan yavru kuzu için, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ökaryot çekirdek yapısında ve diploit kromozomlu olur.

B) Hiçbir durumda üreme ile yeni yavrular oluşturma yeteneği yoktur.

C) Hücrelerindeki genetik bilgisi, vücut hücresi alınan koyunla aynı olur.


D) Mitokondri DNA ları yumurta verici koyundan gelir.

E) Büyüme ve gelişmesi sırasında meydana gelen olaylar normal koyunla aynıdır.

Çözüm: Kopyalama işleminde, bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeği, başka bir koyundan alınan ve çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresinin içine yerleştirilir. Diploit hale gelen bu yumurta hücresi ise taşıyıcı koyunun rahmine koyulur.

Yeni dünyaya gelen koyun, vücut hücresi verilen koyunla aynı genetik yapıda olur. Ancak mitokondriler, yumurta hücresinden geldiği için, mitokondriye ait genetik bilgisi, yumurta vericisi koyunla aynı olur.


Yeni oluşan koyunun, normal üreme ile oluşan koyundan bir farkı yoktur. Aynı şekilde dünyaya gelir ve aynı gelişme dönemlerinden sonra ergin hale gelir. Bu nedenle üreyebilen veya kısır olan bir koyun olabilir.

Cevap B

HAYVANLARDA KLONLAMA – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here