Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

Bugün yaşadığımız dünya milyarlarca yıllık bir değişimle bu hale gelmiştir. Bilim adamları bu değişim sürecinde canlılığın nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir değişim geçirdiğini araştırıp bir çok hipotez ortaya atmışlardır.

ABİYOGENEZ ve BİYOGENEZ GÖRÜŞLERİ

Canlıların cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğunu ileri süren bir görüştür. Bu görüşü Yunan filozofu olan Aristo ileri sürmüştür. Aristo’ ya göre, döllenmiş yumurta gibi bazı maddelerin içinde aktif öz denilen bir güç bulunmaktaydı.

Örneğin; bir tavuk yumurtasının içindeki aktif özün civcivin, bir balık yumurtasının içindeki aktif özün ise yavru balıkların oluşmasını sağladığına inanmıştır. Aristo’ya göre aktif öz, sadece yumurta içinde değil aynı zamanda çamur, kum ve odun gibi bir çok farklı cansız maddenin içinde de bulunmaktaydı.


Abiyogenez görüşü, F. Redi tarafından çürütülmüştür. Redi deneyinde ağzı açık ve kapalı şişeler içerisine et parçaları koymuş ve belirli bir süre beklemiştir. Daha sonra deneyinin sonucunu şu şekilde açıklamıştır; “Ağzı açık kavanozlardaki balıklar ve et parçası çok geçmeden kurtçuklarla dolmuştu ve sineklerin kavanozlara girip çıktıkları görülüyordu. Fakat, ağzı kapalı kavanozların içine de ölü balıklar konmasına ve yeterli süre beklenmesine rağmen, bir kurtçuk bile görmedim.”

Kendiliğinden oluş hipotezi Redi’ den sonra Pasteur’un yaptığı çalışmalarla kesin olarak çürütülmüştür. Bu iki bilim adamının çalışmalarıyla yıkılan abiyogenez görüşünün yerine biyogenez görüşü ileri sürülmüştür.


Biyogenez görüşüne göre ise, her canlı organizmanın bir başka canlıdan meydana geldiği kabul edilmiştir. Yapılan kontrollü deneyler, biyogenez görüşünü doğrulamıştır.

PANSPERMİA GÖRÜŞÜ

Bugünkü canlıların, gök taşları ve toz parçacıkları üzerinde, başka gezegenlerden dünyamıza geldiğini ileri süren bir görüştür.

Bu görüş hayatın yeryüzüne uzaydaki gezegenlerden veya diğer gök cisimlerinden geldiğini açıklamaya çalışsa bile, hayatın bu gezegenlerde nasıl başladığına bir açıklık getirememektedir.

OTOTROF GÖRÜŞÜ

Doğada oluşan ilk canlının ototrof olduğunu ileri süren bir görüştür. Evrimle çeliştiği için terk edilmiştir. Çünkü evrimsel açıdan canlılar; anaerobik canlılar, fotosentetik canlılar, aerobik canlılar şeklinde ortaya çıkmıştır.

HETEROTROF GÖRÜŞÜ

Bu görüşe göre ilk oluşan canlı, yaşadığı ortamda bulunan hazır organik besinleri kullanmıştır. Bu nedenle, ototrof görüşünde olduğu gibi, canlının karmaşık yapılı olmasına gerek yoktur.

Heterotrof görüşüne göre, ilk canlılar kimyasal evrim sonucunda meydana gelmiştir. Bunun için canlının meydana gelmesinden önce, kimyasal evrimin gerçekleşmiş olduğu kabul edilir.


Heterotrof görüşü ve heterotrof hipotezi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız….

YARATILIŞ GÖRÜŞÜ

İlk canlıların yaratıcı bir güç tarafından tüm özellikleriyle birlikte, uzun zaman dilimi içinde ve farklı zamanlarda yaratıldığını ileri süren bir görüştür. Bu görüşe göre, yeni tür oluşumu ya da türden türe geçiş söz konusu değildir.

Örnek SORU
Dünya üzerinde yaşayan ilk canlılarla ilgili olan, ototrof ve heterotrof görüşleri için, aşağıdakilerin hangisi ortak değildir?

  • A) İlk canlıların basit ve tek hücreli organizmalar olduğunu savunmak.
  • B) ılk canlıların hangi çeşit solunum yaptığını açıklamak
  • C) ınorganik maddelerden ilk organik maddelerin, onlardan da ilk hücrenin oluşumunu savunmak.
  • D) Yaşama ortamlarında oluşan ilk canlıların beslenme şeklini açıklamak.
  • E) ılk canlıların eşeyli veya eşeysiz olarak üreme şeklini belirlemek.

Çözüm


Belirtilen iki hipotezin isimlerine bakarak bile, neyi savunduklarını tahmin edebiliriz. Otorotrof görüşü, ilk canlıların basit yapılı olmalarına rağmen, kendi besinlerini yapabiliyor (üretici) olduğunu savunur.

Gerekçeleri ise, ilk dünya şartlarında hazır besinin bulunmamasıdır. Heterotrof görüşü ise, ilk canlıların hazır besin kullandığını, bu besinlerin ise inorganik maddelerden çeşitli tepkimeler sonucu rastgele oluştuğunu savunur (Miller deneyi).

Her iki görüş, ilk dünya atmosferinde oksijen bulunmadığı için, fermantasyon yapan canlıların yaşadığını
savunur.

Dünyadaki oksijenin fotosentez yapan canlıların besin üretme reaksiyonları sonucunda oluştuğunu kabul eder. Ancak bundan sonra canlılar oksijenli solunumla enerji üretmeye başlayabilirler.
Cevap E

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler – PDF


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here