Granüllü Endoplazmik Retikulum

Canlı hücre yapıları içerisinde çekirdeğe yakın, ağlarla örülmüş veziküller ve sisternalar (kanalcıklar) ve borucuklardan oluşan bir sisteme sahip organele endoplazmik retikulum denilmektedir. Endoplazmik retikulumun temel görevi hücreler arası alış-verişi ve hücre içindeki madde alış verişini sağlamaktır. Endoplazmik rtikulumlar hücre tipine göre boyutu ve miktarı değişmektedir.

Endoplazmik retikulumlar ağsı yapıları üzerinde ribozom bulundurup dulundurmamalarına göre farklı adlandırılırlar. Granüllü endoplazmik retikulum yapısında ribozom bulundururken, granürsüz endoplazmik retikulum yapısında ribozom bulundurmamaktadır. Biz bu yazımızda granüllü endoplazmik retikulumu anlatacağız.

Granüllü Endoplazmik Retikulum

Granül kelimesi tanecik anlamına gelmektedir. Ancak granüllü endoplazmik retikulum ismindeki granül kelimesi ise ribozomu ifade etmektedir. Bu nedenle ağsı yapısı üzerinde ribozom bulunduran endoplazmik retikulumlara granüllü endoplazmik retikulum denilmektedir.


Granüllü endoplazmik retikulum yapısında ribozom bulunması nedeniyle protein sentezinde rol almaktadır. Protein sentezi sonunda elde edilen proteinleri küçük veziküllere yükleyip golgi cisimciğine granüllü endoplazmik retikulum ile aktarılır. Salgı proteinin sentezini gerçekleştiren hücrelerde bolca bulunmaktadırlar.

Granüllü Endoplazmik Retikulum – PDF

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here