Geomatik Nedir?

Tanım olarak, geomatik, coğrafi verilerin, istatistiklerin veya mekansal olarak referans gösterilen bilgilerin toplanması ve saklanması sürecine katılan ve daha sonra bu verileri işleyip gönderen öğrenme dalını ifade eder. Coğrafi bilgilerin toplanması, analizi ve kullanımı için kullanılan tüm ürünler, araçlar ve hizmetlerden oluşur.

Geomatikler jeoinformatik ile karıştırılmamalıdır. Geomatics aynı zamanda jeo-uzam bilimine ve ayrıca anket mühendisliğine de atıfta bulunmaktadır. Bir başka ayırt edici faktör de, disiplin geomatics mühendisliğini ve aynı zamanda jeo-uzamsal teknolojiyi ve jeo-uzamsal mühendisliği içermesidir.11

Etimoloji


Adı ilk kez 1981 yılında Michael Paradis olarak bilinen Fransız-Kanada kökenli bir araştırmacı tarafından tanıtıldı. O zaman, dünyanın coğrafi malzeme talebinin tuhaf bir yükselmeye ulaşacağını iddia etti. Bu ihtiyaçla başa çıkmak için, geleneksel arazi gözlem yöntemlerini modern gün araçları ve uygulamalarıyla birleştirecek yeni bir disiplinin eklenmesini önerdi.

Coğrafi veriler toplandığında, Open Geospatial Consortium gibi geospatial ağlar adı verilen ağlar aracılığıyla paylaşılır. Teknolojideki büyük gelişmeler nedeniyle, disiplin 1990’lardan beri önemli ölçüde ilerlemiştir. Bu artan görünürlük, özellikle bilgisayar mühendisliği ve bilim alanındaki yazılım mühendisliğinin dahil olduğu büyük sıçramalara borçlandırılabilir.

Suya yakın olarak gerçekleştirilen yüzey araştırma faaliyetlerinde yer alan hidrogeomatik adı verilen ilgili alt branştan bahsetmek önemlidir. Daha önce kullanılan terim hidrografiydi.

Bilim


Mekansal bilim, haritacılık ve diğerlerinin yanı sıra araştırma gibi çeşitli alanları kapsayan bir alandır. Geomatics tanımında, mekansal olarak referans verilmiş verilerden bahsedilmektedir. Mekânsal bilim genellikle yeryüzü ve özellikleri ile ilgili mekânsal verileri ölçmek, yönetmek, analiz etmek ve göstermekle ilgilidir.

Bugün, alan, alandaki genel bir çalışma ilgisi ile algılandığı şekilde daha popüler hale gelmiştir. ABD’de, lisans dersini sunan Texas A & M gibi birçok üniversite var. Bu üniversitenin kendi mekansal bilimleri laboratuvarı var. Güney Kaliforniya Üniversitesi de, uzamsal bilim bölümlerine daha fazla önem vermeye başladıklarında bu alanda tanınıyor.

Mühendislik

Geomatics ile ilgili daha önce bahsedilen mühendislik alanları, uzamsal verilere odaklanan, hızla büyüyen bir mühendislik disiplini parçasıdır. Bu tür verilerin yeri, incelenecek ve mekânsal olarak öngörülen kapsamlı bir veri dizisini birleştirmek için kullanılan başlıca bileşendir.


Geomatik mühendisleri toplumda çok önemli bir rol oynamaktadır. Hizmet sunumlarını topluma daha da iyi hale getirmek için, diğer pek çok sistemin yanı sıra, Global Konumlandırma Sistemleri ekipmanı, dijital havadan görüntüleri (dronlar gibi), bilgisayar tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi geniş kapsamlı teknolojik olarak yenilikçi araçlar kullanıyorlar. Tüm bu son teknoloji araçlar, mühendislerin problemleri doğru bir şekilde çözmek için gerekli tüm verileri toplamasına yardımcı olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here