Genomik Nedir?

Genomik, genetikte bir organizmanın genomunun dizilimi ve analizi ile ilgili bir alandır. Genomik kısaca bu şekilde tanımlanabilir. Şimdi genomik hakkında daha detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.

Genom, bir organizmanın bir hücresi içinde bulunan tüm DNA içeriğidir. Genomikte uzmanlar, eksiksiz DNA dizilerini belirlemek ve hastalığı anlamaya yardımcı olmak için genetik haritalama yapmak için gayret gösterirler.


Genomik ayrıca genisteki lokuslar ve alleller arasındaki etkileşimlerin yanı sıra epistasis, heterosis ve pleiotropi gibi intrajeneriksel süreçleri de içerir. Moleküler biyoloji ve genetik alanlarında, günümüz biyomedikal araştırmalarında önemli bir konu olan tek genlerin rolü ve işlevi üzerinde durulmaktadır. Bunun tersine, genomik, tek bir genin tüm genom bağlamındaki etkilerini anlamak için kullanılmadıkça, tek gen araştırması yapılmaz.

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı’nın tanımına göre genomik, başlangıçta olduğundan çok daha geniş bir bilimsel araştırma dizisi ve ilişkili tekniklerle ilgilidir. Genomik, DNA, mRNA ve proteom düzeyindeki tüm genlerin yanı sıra hücresel veya doku düzeyindeki çalışmayı içerir.

Genomik ilk önce bir virüsün ve mitokondrinin tüm genomunu dizinleyen Fred Sanger tarafından geliştirilen bir kavramdır. 1970’li ve 1980’li yıllarda, sıralama ve genom haritalama uygulamalarını başlattı, ayrıca biyoinformatik ve veri depolamayı geliştirdi.

Bugüne kadar toplanmış olan genler hakkındaki bilgi, farklı genetik koşullar altında gen ifadesinin şeklini anlamaya çalışmakla ilgilenen, işlevsel genomiklerin ortaya çıkmasına yol açtı.


Genomik terim ilk olarak 1986 yılında Maine’deki Jackson Laboratuarı’ndaki genetikçi Tom Roderick tarafından insan genomunun haritalanmasıyla ilgili bir toplantı sırasında ortaya atıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here