Gen Nedir?

Hücre yapısındaki kromozomların içerisinde bulunan, canlının kalıtsal karakterinde bulunan özellikleri taşıyan, bu özelliklerin ortaya çıkmasını ve nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kalıtım faktölerine gen denilmektedir. Genetik faktörünün en küçük parçasıdır.

Gen denilen yapı DNA(Deoksiriboz nükleik asit) zincirindeki belli uzunluklara sahip birimdir. Kromozom, DNA‘nın özel bir yöntem ile paketlenmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Her kromozom yapısı içerisinde çok sayıda gen bulundurmaktadır. Her gen yapısı içerisinde farklı şifreleri barındırmaktadır.


Ayrıca canlıları için önemli olan proteinlerin kodlanmasında her gen belli proteinleri kodlamaktadır. Vücutta herhangi bir genin kodladığı proteine ihtiyaç varsa varsa o gen aktifleşir ve yapısındaki şifre, haberci RNA adı verilen biryapı şeklinde kopyalanır. Bu yapı hücrenin sitoplazmasındaki ilgili birimlere gelerek kalıp vazifesi görür ve o proteinin yapımı sağlanır. Size gen terimini daha iyi anlamak için genlerin özellikleri, görevleri ve yapısı hakkında bilgileri maddeler halinde vereceğiz.

Gen Özellikleri, Görevleri ve İşleyişi

  • Gen dediğimiz şifreler genom adı verilen yapıların küçük DNA bölümlerinden oluşmaktadır.
  • Genler bu genom adı verilen bölümlerde protein kodlamaktadırlar. HEr gen farklı proteini kodlamaktadır.
  • Genler bulundukları canlıların bireysel karekter özelliklerini ilişkin kodlar yani şifreler taşımaktadır. Örnekleyecek olursak, saç rengi, göz rengi gibi bireye ait özelikleri yapısı içerisinde saklamaktadır.
  • Gen, belli bir molekülün (ya da proteinnin) üretimi için gereken yönergeleri yani özellikleri ve karakterleri yapısında içeren ufak bir DNA bölümüdür.
  • Genlerin temel amacı bilgileri depolamaktadır.
  • Her gen canlı bir organizma için önemli olan ve gerek duyulan belirli proteinlerini üretmek için bilgiyi yapısında taşır.
  • Biz insaların genom yapılarında bulunarak protein kodlaması yapan gen sayısı 20.687’dir.
  • Genler, allel gen adı verilen alternatif formlarda da bulunabilmektedir.
  • İnsanlarda, belirli genlerin allelleri çift olarak bulunabilmektedir; her biri bir kromozomda bulunmaktadır. (23-çift-kromozomumuz-vardır). Eğer bir-genin allelleri aynı ise organizmanın bu gen için -homozigot-olduğu söylenir. Eğer alleller farklı ise-organizmanın ilgili gen-için -heterozigot- olduğu söylenir.
  • Bireyin fenotipi, sahip olduğu allellerin kombinasyonu tarafından belirlenir. Allellerin ilgili olduğu özellikler baskın veya çekinik olabilir.

GEN NEDİR? – PDF

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here